Archiwum kategorii: Agroturystyka w sieci natury

Wiosenne spotkania z łąką w Owczarach

Wiosenne spotkania z łąką odbyły się w dniu 27 kwietnia 2019 roku w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach.

Warsztat rozpoczął się wycieczką przyrodniczą na której uczestnicy zapoznali się z murawami kserotermicznymi, jak i dlaczego je chronimy, co robią na murawach owce i kozy. Dodatkowo dowiedzieli się co kwitnie i zieleni się na łące w kwietniu, gatunki pospolite, ładne i jadalne. Głównie zioła oraz trawy.

Następnie dla uczestników została przygotowana gra, prowadzona w terenie oraz w budynku, z wykorzystaniem nowych technologii. W trakcie gdy można było wykorzystać również wiedzę zdobytą podczas wcześniejszej wycieczki. W trakcie gry przewidziane były nagrody dla najmłodszych uczestników.

Po południu odbył się warsztat plastyczny. Uczestnicy malowali glinianymi stemplami i pędzlami motywy łąkowe na bawełnianych torbach na zakupy.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

 

Na tropach Natury – czyli o śladach zwierząt; ptaki zimą

W dniach 10-11 lutego 2019 roku w Puszczy Sandomierskiej odbyły się warsztaty „Na tropach Natury – czyli o śladach zwierząt; ptaki zimą”

Pierwszym etapem wycieczki był rekonesans pobliskiego i jedynego rezerwatu przyrody w Sandomierzu „Góry Pieprzowe”. Miejscem docelowym wycieczki stał się obszar leśny na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba. Obszar wchodzący niegdyś w teren dawnej Puszczy Sandomierskiej.

W rezerwacie przyrody „Góry Pieprzowe” uczestnicy spotkania zwiedzili punkt widokowy z którego widać panoramę miasta Sandomierz oraz rozległą dolinę rzeki Wisły. Sam rezerwat to niewielkie góry zbudowane  głównie z brunatnoszarych łupków (mułowce i iłowce).

Podstawowa trasa w lessach Puszczy Sandomierskiej o długości około 4 km biegnie początkowo drogą utwardzoną z płyt betonowych, wzdłuż szerokiego kanału gdzie przebywają kaczki, czaple, bobry oraz przechodzą licznie duże zwierzęta takie jak jelenie, dziki i sarny.

Dalej trasa wiedzie przez las w którym spotkamy wiele wiekowych dębów i lip, część z nich jest pomnikami przyrody. W lesie tym spotkać można puszczyki, różne gatunki dzięciołów, ptaków drapieżnych oraz borsuki.

Część trasy biegnie przez tereny otwarte, łąki użytkowane ekstensywnie w ramach programu rolnośrodowiskowego. Jest to obszar gdzie można zaobserwować myszołowa, kruka a nawet bielika. Pośród traw spotkamy tropy i ślady lisa a może i wilka.

Podczas wyprawy uczestnikom będą użyczone zostały lornetki. W ramach zajęć poszukiwano tropów, śladów, odchodów, piór, sierści, nor, gniazd, dziupli i innych zjawiska jak ślady zgryzania drzew przez bobry czy otarcia przez dziki.

W drugim dniu terenowych zajęć odbyła się wycieczka na tereny byłej kopalni siarki w Jeziórku. Siarka wydobywana była tam metodą wytopu wyrządzając w środowisku naturalnym znaczne szkody, a teren w dużym stopniu został przekształcony. Obecnie jest to teren zrekultywowany w kierunku wodno-łąkowo-leśnym.

Trasa o długości około 2 km biegnie wygodną, wyasfaltowaną ścieżka, przystosowaną do ruchu turystycznego. Przemierzając trasę będziemy obserwować trzy zbiorniki wodne, które w dużym stopniu przeszły proces spontanicznemu powrotowi roślin i zwierząt. Zakrzewienia, trzcinowiska i same zbiorniki są miejscem życia wielu gatunków ptaków wodno-błotnych oraz ssaków takich jak wydra i bóbr.

Jest to doskonałe miejsce do obserwacji nie tylko zwierząt ale również dynamicznych zmian w środowisku z terenu mocno zdegradowanego do stanu obecnego, cennego przyrodniczo.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Wystawa fotografii przyrodniczej „W sieci natury”

W ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” powstał cykl fotografii przyrodniczych który prezentowany jest w różnych miejscach kraju. Poniżej przedstawiamy kilka fotografii z wernisaży które miały miejsce w Cieszanowie, Chutorze-Gorajcu, Dobrej oraz Tarnobrzegu.

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Warsztaty Interpretatorów przyrody w Baranowie Sandomierskim

W dniach 23-25 listopada 2018 roku odbył się warsztat interpretatorów przyrody w Baranowie Sandomierskim. Prowadzony był przez przyrodników z Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000.

W pierwszym dniu warsztatu odbył się spacer po parku zamkowym w Baranowie Sandomierskim. Uczestnicy spotkania zapoznali się z zagadnieniami istotne dla organizatora i przewodnika wycieczki, warsztaty dotyczące umiejętności miękkich związanych z zawodową interpretacją przyrody.

Następnie uczestnicy udali się na zwiedzanie ekspozycji Regionalnego Centrum Promocji
Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu. Działalność Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu posłużył jako przykład promocyjnego wykorzystania walorów przyrodniczych regionu.

Drugiego dnia warsztatów odbył się objazd autokarem. Uczestnicy zostali zabrani na „Szlak Pomników Przyrody”, są to wiekowe drzewa rosnące na terenie gminy Baranów Sandomierski, które tworzą kolejne przystanki ścieżki rowerowej pn. „Szlakiem Pomników Przyrody”, 6 przystanków). Jeziórko, czyli teren zdegradowany, poprzemysłowy, który został zrekultywowany i odradzający się. Dziś jest to miejsce do aktywnego wypoczynku i obserwacji przyrody. Jezioro Tarnobrzeskie to zbiornik wodny utworzony w miejscu dawnej kopalni siarki poprzez zalanie wodą z pobliskiej Wisły wyrobiska górniczego.

Ostatniego dnia odbyło się szkolenie marketingowe, na którym uczestnicy dowiedzieli się o zasadach promowania gospodarstwa w social mediach.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Na tropach natury – Rykowisko

W dniach 14-16 września 2018 roku, oraz 21-23 września 2018 roku w Dobrym miejscu w Puszczy Sandomierskiej odbyły się warsztaty „Na tropach natury” – zajęcia praktyczne dla interpretatorów przyrody.

Na tropach natury – to wyprawa przyrodniczo-fotograficzna, która prowadzona była przez fotografów przyrodniczych, przyrodników, po Puszczy Sandomierskiej.

Na warsztacie zaprezentowano uczestnikom różnorodność przyrody w tej porze roku, a także stanowił on przygotowanie do tworzenia ofert tematycznie związanych z rykowiskiem.

Dodatkowo celem spotkania było przybliżenie możliwości regionu jesienią, materiały zrealizowane w trakcie wypraw wykorzystywane będą do promocji projektu, publikacji. W trakcie wypraw, realizowane były sesje fotograficzne.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Jesienne spotkanie z sadem

W dniu 22 września 2018 w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach odbyło się Jesienne spotkanie z sadem.

Na warsztacie uczestnicy dowiedzieli się dlaczego wracamy do tradycyjnych i starych odmian owoców, oraz gdzie ich szukać, jak je pielęgnować, uprawiać, sadzić.

Następnie zapoznani zostali ze znaczeniem roślin w krajobrazie i otrzymali podstawową wiedzę na temat zakładania ogrodów i wkomponowywania ich w otaczającą przyrodę, wykorzystując przy tym gatunki rodzime.

W trakcie warsztatów prowadzona była degustacja dżemów, konfitur i innych różnych przetworów owocowych.

Spotkanie zostało zakończone warsztatami z filcowania, przygotowywania jesiennych przetworów, oraz wykorzystywania dzikich roślin z ogrodu.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

„Blisko Ludzi – Blisko Natury” – Cieszanów Rock Festiwal

W dniach 16-19 sierpnia 2018 razem z prowadzonym przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju projektem odwiedziliśmy uczestników Cieszanów Rock Festiwal.

Festiwal to nie tylko ogromna impreza muzyczna, ale również miejsce spotkań ludzi wszystkich pokoleń, oraz wspaniała strefa edukacyjna.

W pobliżu głównego namiotowego pola festiwalowego, zostało zorganizowane Miasteczko NGO, które było miejscem spotkań i warsztatów z ludźmi ze środowiska nauki i kultury.

W pobliskim spichlerzu została zorganizowana specjalna strefa dla projektu „Agroturystyka w sieci natury”, można było tam obejrzeć wystawę fotograficzną „W sieci natury” filmy edukacyjne przygotowane przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, spotkać się z autorami zdjęć i porozmawiać o fotografii przyrodniczej.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

 

Letnie spotkanie z łąką

W dniu 07 lipca 2018 w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach odbyło się Letnie spotkanie z łąką, w trakcie którego uczestnicy zapoznali się z niezwykłym ekosystemem łąki, będącym miejscem życia ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt.

Spotkanie rozpoczęło się wycieczką terenową. Uczestnicy spotkania zapoznali się z pojęciem murawy kserotermicznej oraz o sposobach i przyczynach jej ochrony. jednocześnie zostali zapoznani z rzadkimi i pospolitymi gatunkami roślin i ziół, które są jadalne.

Następnie odbyły się warsztaty botaniczno-plastyczno-etnologiczne. Podczas zajęć uczestnicy wykonywali zabawki z sitowia, pająków i łańcuchów słomianych, palmy, plecionkarstwo i wiele innych. Uczestnicy dowiedzieli się również z jakich roślin się plecie i dlaczego.

Spotkanie zakończone zostało krótkim wykładem na temat mikroorganizmów żyjących w ogrodzie i w kuchni, oraz wspólnym gotowaniem przy ognisku.

Wytrwali uczestnicy mogli uczestniczyć w wieczornym powrocie stada kóz i owiec, oraz zdegustować świeżego mleka.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.