„Blisko Ludzi – Blisko Natury” – Cieszanów Rock Festiwal

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > Inne ciekawe > „Blisko Ludzi – Blisko Natury” – Cieszanów Rock Festiwal

W dniach 16-19 sierpnia 2018 razem z prowadzonym przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju projektem odwiedziliśmy uczestników Cieszanów Rock Festiwal.

Festiwal to nie tylko ogromna impreza muzyczna, ale również miejsce spotkań ludzi wszystkich pokoleń, oraz wspaniała strefa edukacyjna.

W pobliżu głównego namiotowego pola festiwalowego, zostało zorganizowane Miasteczko NGO, które było miejscem spotkań i warsztatów z ludźmi ze środowiska nauki i kultury.

W pobliskim spichlerzu została zorganizowana specjalna strefa dla projektu „Agroturystyka w sieci natury”, można było tam obejrzeć wystawę fotograficzną „W sieci natury” filmy edukacyjne przygotowane przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, spotkać się z autorami zdjęć i porozmawiać o fotografii przyrodniczej.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.