Internetowa wystawa „Blisko natury”

W związku z szalejącą w Europie i na świecie epidemią koronawirusa Covid-19, chcemy w sposób zdalny zaprezentować Wam rozszerzoną wersję zdalnej wystawy fotograficznej w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury”. Fotografie powstały w ramach warsztatów przeprowadzonych w projekcie, a ich autorami są uczestnicy. Zachęcamy do obejrzenia, skomentowania i zadawania pytań, jeśli takie się pojawią.

Wystawa powstała w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

 

Kreowanie agroturystycznej marki w internecie

Podjęcie decyzji o własnym biznesie to zawsze ryzykowne działanie, ale mające na celu przyniesienie nam korzyści. Zaczynając od bazy, poprzez stworzenie oferty i wstępnego marketingu, następnym krokiem jest dotarcie z ofertą do szerokiego grona odbiorców.

Aby to zrobić trzeba podjąć szereg decyzji dotyczących sposobu promocji naszego biznesu, nie ważne czy jest to firma sprzedająca importowane części do samolotów, czy też gospodarstwo agroturystyczne.

Rozpoznanie grupy docelowej

Rozpoczynając przygodę z marketingiem musimy zadać sobie pytanie, do kogo chcę kierować swój przekaz. Dotyczy to nie tylko płci odbiorcy, ale również jego wieku, sposobu komunikacji, sposobu życia, czy też zasobności portfela, oraz miejsca zamieszkania. Jak widać składowych jest wiele. Powyższe określenie naszego idealnego klienta jest dla nas bardzo pomocne, ponieważ doskonale będziemy potrafili odnaleźć się w jego rzeczywistości i wykreować potrzebę spędzenia czasu w naszym gospodarstwie poprzez odpoczynek w otoczeniu natury.

Pomocnym przy określaniu grupy docelowej jest też często sam fakt posiadanych przez nas zasobów. Czy jako gospodarstwo agroturystyczne mamy chęci i pomysły organizowania czasu rodzinom, grupom szkolnym, firmom, czy osobom o wysokim statusie materialnym – które często potrzebują przeżyć survivalowe wakacje – spać na sianie, wydoić krowę by mieć mleko i pójść na łąkę nazbierać zieleniny do jedzenia.

Grupa docelowa naszego biznesu to podstawa, ponieważ to pod nią będziemy kreować nasze wszystkie komunikaty reklamowe i to pod nią będziemy fokusować następne działania w biznesie.

Zapoznanie się z dostępnymi na rynku narzędziami

Gdy określiliśmy już wizerunek naszego idealnego klienta. Zaczynamy poszukiwać informacji o nim. Czytamy blogi, magazyny, artykuły, przeglądamy internet, oglądamy filmy. Przydatnymi narzędziami do poszukiwania informacji są social media, czyli Facebook, Instagram i inne. Poszukując sposobów dotarcia należy przyjrzeć się narzędziom z jakich określona grupa docelowa korzysta.

Narzędzia te to targi turystyczne, lokalne eventy, magazyny turystyczne, stowarzyszenia i organizacje agroturystyczne, strona www, czy też wspomniane social media. Nie musimy od razu zakładać kont naszego gospodarstwa w każdym miejscu, musimy wybrać to z którego najczęściej korzysta nasza grupa docelowa. Decydując się na wybór najwłaściwszego ograniczamy rozproszenie naszych działań i skupiamy się na właściwych treściach jakie chcemy przekazać naszemu klientowi.

Oczywiście można powiedzieć że im więcej o nas tym lepiej, lecz nie zapominajmy że często jest tak że prowadząc gospodarstwo czy też biznes, na działania takie jak siedzenie na social mediach, czy pisanie bloga zwyczajnie nie ma czasu. A na zatrudnienie osoby zajmującej się marketingiem nas nie stać. Dlatego lepiej wybrać właściwe dla naszej grupy docelowej narzędzie i skupić się na poprawnym jego działaniu.

Zapoznanie się z aktualnymi trendami tworzenia contentu i przekazu marketingowego

Content – to magiczne, nie znane nikomu słowo. Przekładając na polski chodzi o spójność i klarowność przekazu, oraz systematyczność. Nie możemy prowadząc np. bloga, stronę www lub social media wrzucić milion zdjęć lub artykułów jednego dnia, a następne za trzy miesiące. Musimy te działania prowadzić systematycznie. To tak jak z serialami w telewizji, zawsze o tej samej porze. Działa to w taki sposób że osoby nas obserwujące, będą czekały na kolejną dawkę przygód z naszego gospodarstwa.

Ważna jest również forma przekazu. Jeżeli naszą grupą docelową są rodziny z małymi dziećmi, to musimy wiedzieć że grafika, film, czy oferta musi być kolorowa, przyjazna dla dzieci, pokazująca sposoby spędzania czasu z dziećmi w agroturystyce – promocja warsztatów lepienia pierogów, wyrabiania sera, czy poznawanie roślin jadalnych w lesie. Jest to bardzo istotna kwestia. Ponieważ określając konkretną grupę docelową nie możemy serwować jej trywialnych treści, nie odpowiadających jej. Na grafikę z balonikami nie koniecznie zwróci uwagę rekin biznesu  pracujący w warszawskim mokotowskim zagłębiu biznesowym.

W momencie gdy już określimy i grupę docelową, wybierzemy narzędzie którym chcemy promować nasz biznes, oraz ustalimy content (treść) wystarczy zacząć działać. Prowadzenie marketingu nie musi być mocno czasochłonne, wystarczy poświęcić temu godzinę dziennie, usiąść rano odpisać na maile, zapytania, ponownie wieczorem. Nie musimy cały czas chodzić ze smartfonem w ręku i szukać w lesie zasięgu. Pamiętajmy promujemy biznes którego zadaniem jest nauczyć zapracowanych slow life. Więc niech nasz marketing też będzie slow.

red. Konrad Wielądek

Artykuł powstał w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Sieciowanie w agroturystykach

Do zbudowania atrakcyjnej oferty turystycznej na wsi, nie wystarczą jedynie inwestycje infrastrukturalne. Ważne są przede wszystkim pomysły, konsekwencja w ich realizacji oraz ciągła chęć rozwoju. Polska posiada ogromne bogactwo kultury regionalnej pod względem architektonicznym, artystycznym jak i kulinarnym.

Powyższe zasoby są wykorzystywane przez właścicieli ośrodków agroturystycznych do przyciągania swoich gości na wieś. Lecz to właśnie gospodarze muszą się zmierzyć z ogromnym wyzwaniem, jak wpłynąć na rozszerzenie zasięgu reklamowego, w jaki sposób zwiększyć efektywność swojego gospodarstwa, i przede wszystkim jak sprostać temu finansowo.

Jako gospodarstwo agroturystyczne, można skorzystać z kilku sposobów ułatwienia sobie tego zadania. Z pomocą przychodzą takie formy jak sieciowanie, klastry agroturystyczne, czy stowarzyszenia.

Sieciowanie agroturystyk

Pomocą w rozwiązaniu wyżej wymienionych problemów przychodzą formy zrzeszania się w Lokalne Grupy Działania (LGD). Grupa taka, zrzesza przedstawicieli lokalnych organizacji, stowarzyszenia agroturystyczne, regionalne organizacje turystyczne, samorządy terytorialne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, a także doradców rolnych i właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Jej zadaniem jest przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), angażując w nią również lokalne ośrodki agroturystyczne. Działanie LGD można porównać do tworzenia sieci pomiędzy jej członkami. Taka sieć wpływa na dzielenie się doświadczeniem oraz pomysłami, jak i zapewnia współpracę z organami rządowymi, ułatwiając zdobycie środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych.

Sieciowanie może również przybrać inne wymiary. Na przykład poprzez udział w lokalnych targach turystycznych – to nie tylko przedstawienie oferty. Podczas takiego wydarzenia można przybliżyć odwiedzającym kulturę, zasoby oraz ciekawe atrakcje danego regionu. Jest to swoista reklama, dzięki której zwiększa się zasięg rozpoznawania „marki”, jaką jest gospodarstwo agroturystyczne. W ramach targów odbywają się różne prezentacje produktów i usług, które trafiają nie tylko do osób prywatnych, ale również firm eventowych, które mogą z nich korzystać poszukując miejsc i atrakcji dla swoich klientów jako np. pomysł na firmowy wyjazd integracyjny. Podobnie charakteryzuje się udział w lokalnych wydarzeniach etnicznych – są to między innymi majówki, dni miast, czy dożynki. Uczestniczy w nich najczęściej ludność danego regionu. To również okazja do rozpowszechnienia marki wśród lokalnej społeczności. Promocja dla szkół, uniwersytetów trzeciego wieku, czy też innych organizacji zrzeszających miejscową społeczność. Takie wydarzenia to również szansa nawiązania budującego kontaktu z konkurencją.

Klastry agroturystyczne

Klastry to firmy, przedsiębiorstwa, usługodawcy pracujący w pokrewnych sektorach, które łączy region działania. To w pewnym sensie sposób kreowania zdrowej konkurencji między lokalnymi przedsiębiorcami, której istotą jest stymulowanie współpracy i zysków. Klastry stwarzają dogodne warunki dla rozwoju również małych podmiotów, które w początkach działalności mają ograniczone możliwości. Dzięki takiemu połączeniu, zacieśnia się kooperacja między nimi, wzrasta produktywność, wdrażane są nowe rozwiązania, co również wpływa na poprawę jakości kreowanej marki.

Przykładem takiego działania jest Okopski Klaster Agroturystyczny, powstały z inicjatywy społeczności lokalnej gminy Suchowola w 2007 roku. Ze względu na brak wiedzy o rozwoju agroturystyki na terenie województwa podlaskiego, była mała ilość ośrodków oferujących w tamtejszych rejonach (nawet Puszczy Białowieskiej) produktów markowych. A z powodu braku środków finansowych nie podwyższano standardów noclegowych jak i gastronomicznych. Inicjatywa klastra okopskiego oznaczała połączenie wspólnego wysiłku w celu wsparcia wzrostu oraz poprawy konkurencyjności agroturystyki, poprzez angażowanie gospodarstw agroturystycznych działających w gminie Suchowola, oczywiście przy wsparciu terenowych władz samorządowych, podmiotów gospodarczych działających na tym terenie, wyższych uczelni i innych instytucji.

Stowarzyszenia agroturystyczne

Stowarzyszenia agroturystyczne mają na celu wspieranie turystyki wiejskiej oraz agroturystyki. Działają na rzecz infrastruktury, ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenia produktów agroturystycznych. Do ich najważniejszych zadań należy przede wszystkim działalność promocyjna, zawierająca różne narzędzia marketingowe, czy to wydawnictwa, reklamy internetowe, targi turystyczne oraz giełdy agroturystyczne jak i sympozja, konferencje, festyny, dożynki i odpusty.

Promocja w agroturystyce jest istotnym elementem, niestety wymaga ona często ponoszenia dość wysokich kosztów. Członkostwo gospodarstw agroturystycznych w stowarzyszeniach pozwala ich właścicielom na tańsze i wspólne działania promocyjne. Udział w stowarzyszeniu wiąże się również z łatwiejszym dostępem do środków publicznych na rozwój swojego gospodarstwa. Poprzez stowarzyszenie można składać wnioski w których poszczególni gospodarze, mogą być partnerami i poprzez realizację projektu promować swoją agroturystykę i rozwijać swoje zasoby.

Kilka powyższych przykładów pokazuje jak ważna jest współpraca. Poszczególne gospodarstwa agroturystyczne, poprzez dokładniejsze zapoznanie się i wspólne zacieśnienie współpracy, jakim jest praca nad rozwojem potencjału turystycznego regionu w którym się znajdują, może przynieść wymierne skutki w postaci napływu turystów, wzbogaceniu swojej oferty, a co za tym idzie zysków biznesowych.

red. Konrad Kieliszek

Artykuł powstał w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Obszary Natura 2000

Od zarania dziejów człowiek wykorzystywał naturę na swoją korzyść. Zmieniło to diametralnie wygląd naszej planety oraz w pewniej mierze sposób w jaki poszczególne ekosystemy funkcjonują.  Dziką naturę w pełni jej majestatu możemy jeszcze zaobserwować. Zawdzięczamy to m.in. obszarom objętym patronatem Natura 2000, Nadal się zastanawiasz, gdzie spędzić urlop?

Roztocze

Rozciągające się na wiele kilometrów, chronione w ramach sieci Natura 2000, roztoczańskie lasy cechuje ogromna różnorodność gatunkowa roślin jak i zwierząt charakterystyczna dla tego regionu. Skalę oryginalności zawdzięczamy przemyślanej i mało szkodliwej ekspansji zasobów leśnych, prowadzonej już od przełomu XVI i XVII wieku przez Jana Zamoyskiego, a potem przez jego następców aż po czasy współczesne. Teren Roztoczańskiego Parku Narodowego jest bogaty w ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, co stanowi praktycznie połowę ogółu tej grupy znajdującej się w Polsce. W niej wyróżniamy 70 gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową. Oznacza to, że jest to znakomite miejsce dla miłośników flory oraz dla tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat roślin, także tych regionalnych. Przybliżając, na własne oczy możemy zobaczyć takie niesamowite istoty jak: rosiczka długolistna oraz pośrednia, buławik mieczolistny, czosnek niedźwiedzi, czosnek siatkowaty, zimoziół północny, czy tez storczyk. W Roztoczańskim Parku Narodowym Nie tylko flora jest zaskakująco różnorodna, ale również i fauna. Dla osób , które wolą obcować ze  zwierzętami niż roślinami, park oferuje swoje bogactwo w postaci Orzesznicy, Traszki Grzebieniastej, Orlika Krzykliwego, Bociana Czarnego, czy tez rzadko spotykanego Rysia. Jest to miejsce zapierające dech w piersiach z widokiem pnących się ku górze masywnych jodeł, ols, czy dębów. W harmonogramie odwiedzin Roztoczańskiego Parku Narodowego nie może zabraknąć chwili dla wyjątkowo bogatego gatunkowo boru bagiennego. Weekendowy wypad poza miasto w takie miejsce, czy też spędzenie tu urlopu gwarantuje niezapomnianą ilość wrażeń przepełnionych spokojem natury, która pozwoli nam odstresować się i zapomnieć o problemach towarzyszących nam na co dzień. Warto skorzystać  z usług gospodarstw agroturystycznych, by jeszcze lepiej wczuć się w klimat otaczającego nas środowiska. Będzie to doskonała okazja skosztowania miejscowych specjałów, a także poznania „od kuchni” życia i kultury ludzi, którzy zamieszkują ten cudowny teren.

Dolina Środkowego i Dolnego Bugu

Kolejnymi fascynującymi obszarami objętymi projektem Natura 2000 są Dolina Środkowego i Dolina Dolnego Bugu. Rzeka Bug określana jako „drugi europejski korytarz ekologiczny”, to fundament tworzący na całej swojej długości nietypowe, skupiska bioróżnorodności. W górnym biegu należąca do Europy Wschodniej Wyżyna Wołyńska to miejsce bytu mało znanych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Na jej terenie można wyróżnić jedno z nielicznych w Unii Europejskiej stanowisk Susła perełkowatego, czy też Żmijowca czerwonego. Przy odrobinie szczęścia możemy natknąć się na wyjątkowo rzadkie i płochliwe ptaki drapieżne, tj. Kurhanniki, Orły stepowe, czy Gadożery. Podążając dalej korytarzem rzeki trafiamy  na Polesie, gdzie nieopodal Chełmu znajduje się rezerwat Stawska Góra. Wyróżnia go występujący na nim Dziewięćsił popłocholistny – jest to zaledwie jedno z kilku miejsc w kraju, gdzie można go spotkać w swoim naturalnym środowisku. Po drodze znajdują się Chełmskie Torfowiska Węglanowe bardzo atrakcyjne także dla geologów. Warto wspomnieć o rezerwacie Szwajcaria Podlaska, na terenach zalewanych przez rzekę możemy oglądać duże, gęsto zalesione wyspy, czy tez piaszczyste łachy ze stromymi zboczami, gdzie gniazdują Jaskółki brzegówki. Widok jest zadziwiający, a jednocześnie pozwala dostrzec potęgę jaką jest nieokiełznana przyroda. Chcąc poznać takie miejsca, dowiedzieć się co warto zobaczyć i w pełni wczuć się w otaczającą nas przyrodę dobrze jest pamiętać o dostępnych tradycyjnych zajazdach, czy gospodarstwach agroturystycznych. Dodatkowo, oprócz zaplanowanych tras, takie gospodarstwa oferują własne atrakcje, jak najbardziej związane z regionem w którym się znajdują. W takich miejscach możemy skosztować regionalnych potraw, co jest równie istotnym punktem każdej wycieczki Rzeka Bug oferuje nam również atrakcje w postaci spływów kajakowych. To idealna forma wypoczynku zarówno dla rodzin, par jak i dla osób samotnie wybierających się na taki urlop. Niesamowicie fascynujące przeżycie pozwalające kontemplować otaczającą nas przyrodę, a przy okazji łączy zabawę z relaksem.

Góry Stołowe

Góry Stołowe –  pasmo górskie znajdujące się w łańcuchu Sudetów Środkowych. Liczące około 30 milionów lat, powstałe w orogenezie hercyńskiej piaskowce górnokredowe o strukturze płytowej. Ich kształty, malownicze wąwozy przyciągają wielu turystów zarówno z Polski jak i z zagranicy. Przygotowane do wędrówek szlaki zachęcają do  bezpiecznego przeciskania się przez szczeliny, dosłownie dotykając i czując zawartą w ich historię ziemi. Skalne schody wyprowadzają podróżujących na szczyt, z którego rozciąga się widok na doliny, góry i łąki. Abstrakcyjne pod względem widoków i idealne do długich wędrówek – fani aktywnego wypoczynku zakochają się w tym miejscu. Dookoła znajduje się wiele schronisk, tradycyjnych hoteli, gdzie można poczuć górski klimat jak i skosztować miejscowych przysmaków. Dzięki objęciu tego obszaru projektem Natura 2000, miejsce to zachwyca swoim prawdziwym, nie zmienionym drastycznie przez człowieka, jestestwem.

Powyższe przykłady to miejsca, gdzie można znaleźć odprężenie i chwilę wytchnienia. Widok na góry, spacery po Parku Narodowym, czy opalanie się na plaży – to wszystko czego możemy doświadczyć wybierając na miejsce naszego urlopu jeden z obszarów Natura 2000.

red. Sylwia Szaniawska

Artykuł powstał w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Wakacje? Kierunek Agroturystyka

Od kilku lat coraz większą popularnością cieszą się wypoczynki na łonie natury. Powstaje coraz więcej gospodarstw agroturystycznych, dzięki którym możemy w ciekawy i przyjemny sposób odnaleźć się w innej rzeczywistości. Dlaczego warto odwiedzać takie miejsca i jak wpływa na nasz organizm otaczająca nas natura?

Przebywanie na łonie natury ma zbawczy wpływ na samopoczucie człowieka. Obcowanie z naturą przynosi nam wewnętrzną satysfakcję, wraz z którą idzie ruch, szczególnie potrzebny osobom przebywającym na co dzień w aglomeracjach miejskich. Wyjazd poza miasto na weekend, czy nawet na urlop pozwoli naładować wewnętrzne baterie, da siłę do walki ze stresującą i przytłaczającą rzeczywistością. Pomogą w tym zdrowe i zbilansowane posiłki oferowane przez ośrodki wypoczynkowe posiadające w swej ofercie menu z regionalnymi potrawami. A może by tak zacząć urlop od porannego treningu w plenerze? Biegnąc wyznaczonymi ścieżkami możemy oglądać budzące się do życia ptaki, słuchać ich śpiewu, czy wypatrywać między gałązkami drzew wschodzące słońce.

W ciągu dnia możemy udać się na wycieczkę rowerową czy to z towarzyszącą nam rodziną, partnerem albo i w pojedynkę. Wstępnie można wtedy poznać regionalną kulturę, czy historię jaka miała tutaj miejsce dzięki m.in. przydrożnym pomnikom. Kilka czy kilkanaście kilometrów na rowerze to też dobry sposób na rozruszanie mięśni. Po wycieczce rowerowej warto udać się nad najbliższa rzekę, ponieważ w takich miejscach natura ukazuje nam się w całym swoim majestacie. Jeżeli jest to możliwe warto skorzystać z atrakcji jaką jest spływ kajakiem. Dobra zabawa, ruch i odpoczynek dla ducha zawarte w jednej czynności. Z perspektywy rzeki o wiele lepiej widać życie gromadzące się wokół niej, przychodzące tam zwierzęta oraz otaczające ją rośliny. Po takiej dawce adrenaliny i wysiłku warto wrócić na pyszny, ciepły obiad oferowany przez ośrodek. Po obiedzie, rzecz jasna, należy odpocząć, i warto to zrobić na zewnątrz. Rozłożyć  koc, w cieniu, na trawie i uciąć sobie krótką drzemkę i po prostu się zrelaksować. Popołudniem, jak i wieczorem, także warto korzystać z atrakcji jakie zapewnia nam otaczająca natura. Ognisko, grill pod rozgwieżdżonym niebem, w dobrym towarzystwie, a do tego smaczne regionalne potrawy – czyż nie tak wygląda właśnie raj? Dodatkowo w tle słychać kojące dźwięki gitary, pozwalające się jeszcze lepiej odprężyć. I tak oto prezentuje się jeden z przepisów na dzień idealny, który pozwoli nam wyzbyć się całego stresu wewnętrznego.

Kolejną ciekawą atrakcją, która pozwoli nam aktywnie spędzić czas jest jazda konno. Udając się w trasę po lasach i łąkach, a może i górach, możemy spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy, dojrzeć rzeczy, które zwykle nie są uchwytne dla naszego oka. Krajobrazy na wyciągnięcie ręki pozwalają się wyciszyć i odprężyć. Nie należy tego jednak mylić z nudą, gdyż takim przygodom towarzyszy wiele gwaru i zabawy, a dodatkowo osoba oprowadzająca z chęcią zapozna nas z ciekawostkami na temat miejsc, przez które przejeżdżamy.

Otaczające nas widoki składają się ze zróżnicowanej i charakterystycznej dla danego miejsca flory i fauny, o których należy pamiętać. W dobie rozwoju i coraz większej popularyzacji upraw monokulturowych warto zwrócić uwagę na dziewiczą, nieokiełznaną stronę świata. Niespotykana w miastach, daje nam swoją obecnością chwilę do zastanowienia, że to właśnie dzięki niej możemy odetchnąć i uciec na chwile od „betonowej rzeczywistości”. Niespotykane, rzadkie malownicze rośliny pokazują jak przyroda potrafi być fascynująca, funkcjonalna, a zarazem piękna. Mówiąc zwięźlej, planując urlop, czy wolny weekend pamiętajmy właśnie o takich miejscach, o tym, żeby ten czas był dla nas faktycznie odpoczynkiem.

Proporcjonalnie w stosunku do zainteresowania wypoczynkiem na tzw. świeżym powietrzu rośnie liczba gospodarstw agroturystycznych, a co za tym idzie atrakcji jakie mają nam do zaoferowania. W takich miejscach każdy znajdzie coś dla siebie i swoich bliskich, w regionie, który faktycznie nas zainteresuje. Wybierając miejsce wypoczynku zwróćmy uwagę, żeby było w stanie przygotować nas i naładować nam baterie na najbliższy czas.

red. Sylwia Szaniawska

Artykuł jest częścią projektu: „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Broszura „Natura 2000- ABC dla turystyki”

W ramach projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 wydano broszurę „Natura 2000- ABC dla turystyki”. Jest to broszura dla  osób, które chcą lub prowadzą turystykę  na terenach Natura 2000.

W broszurze dowiedzą się Państwo o:

 • obszarach Natura 2000 w Polsce i zarządzaniu nimi
 • jak zorganizować  zrównoważoną turystykę na terenach Natura 2000 (prawne aspekty, planowanie, współpraca z innymi podmiotami, promocja oferty, dobre praktyki)Broszura do pobrania  poniżej:
  Natura 2000 a turystyka

 

Wypoczynek Blisko Natury – przewodniki turystyki przyrodniczej

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikami turystyki przyjaznej naturze „Wypoczynek Blisko Natury” ukazującymi najciekawsze atrakcje przyrodnicze w Polsce oraz  przedstawiające oferty turystyki przyrodniczej.

 Przewodniki  do pobrania znajdują się poniżej:

 1. Przewodnik makroregionu północnego (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie)

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/Polnoc.pdf

 1. Przewodnik makroregionu północno-wschodniego (województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie)

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/Polnocny_wschod.pdf

 1. Folder makroregionu środkowo-zachodniego (województwa: wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie)

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/srodkowy_zachod2_.pdf

 1. Przewodnik makroregionu środkowo-wschodniego (województwa: lubelskie, mazowieckie, północna część świętokrzyskiego)

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/Srodkowy_wschod.pdf

 1. Przewodnik makroregionu południowo-zachodniego (województwa: dolnośląskie, opolskie, zachodnia część śląskiego)

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/Dolny_Slask_poludniowy_zachod.pdf

 1. Przewodnik makroregionu południowo- wschodniego (województwa: wschodnia część śląskiego, małopolskie, podkarpackie, południowa część świętokrzyskiego)

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/Poludniowy_wschod.popr_.19.01.16.pdf

 

Certyfikat Blisko Natury, kontynuacja działań w 2016 r.

Kontynuacja działań związanych z nadawaniem certyfikatu Blisko Natury:

 • szkolenia z zakresu interpretacji przyrody
 • szkolenia z zakresu tworzenia/realizacji/promocji/sprzedaży ofert turystycznych
 • 2 nabór na certyfikat Blisko Natury

Osoby zainteresowane kolejnym naborem na certyfikat Blisko Natury,  otrzymywaniem informacji o szkoleniach czy dołączeniem do społeczności na Facebooku proszone są o wypełnienie poniższego formularza.

 Formularz-szkolenia, 2 nabór na certyfikat Blisko Natury

Certyfikat „Blisko Natury”

Dla kogo? Dla obiektów turystyki wiejskiej (członków organizacji/stowarzyszeń agroturystycznych i turystycznych) oferujących poszerzony, głębszy i przemyślany kontakt z naturą. Jednym słowem dla tych, którzy posiadają lub tworzą ofertę turystyki przyrodniczej, a samo gospodarstwo czy inny obiekt turystki wiejskiej nie jest uciążliwy dla środowiska.

Korzyści z posiadania Certyfikatu „Blisko Natury”:

 •  standaryzacja poziomu jakości usług,
 • zaufanie i wiarygodność biznesowa,
 • promocja obiektu przez Operatora,
 • networking, wymiana dobrych praktyk oraz współpraca z innymi podobnymi obiektami w całej Polsce,
 • pozyskanie nowych klientów,
 • utworzenie oferty turystycznej stanowiącej wartość dodaną do obecnie świadczonych usług


Kryteria naboru:

– oferta przyrodnicza i dostępność sprzętu niezbędnego do jej realizacji,

– funkcjonowanie obiektu w sposób przyjazny dla środowiska w zakresie:

energii i ogrzewania, zarządzania odpadami, gospodarowania wodą i ściekami, żywności, stanu ogólnego obiektu

Pilotażowy nabór  odbył się w ramach projektu ” Agroturystyka przyjazna Naturze 2000″, rozdano 54 certyfikaty Blisko Natury. Uczestnicy projektu wzięli udział w 12 szkoleniach  i warsztatach na terenie  całej Polski. Uczestnicy otrzymali konsultacje terenowe z ekspertami  ds. przyrody oraz konsultacje z ekspertami ds. turystyki, promocji i certyfikacji. Ponadto utworzyła się społeczność na Facebook’u ( Fan page oraz grupa zamknięta do której można dołączyć poprzez wypełnienie  formularza powyżej)

 

Lista obiektów, które otrzymały certyfikat Blisko Natury w ramach pilotażowego naboru  w 2015 roku.

http://natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/lista-obiektów-otrzymujących-certyfikat-Blisko-Natury-2015-ost.pdf

Szkolenie ogólnopolskie „Agroturystyka Blisko Natury”

logoAPN2000                                                                                  logoBliskoNatury

 Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju organizuje szkolenie „Agroturystyka Blisko Natury” podsumowujące projekt „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń)”.

Szkolenie odbędzie się  w dniach 08- 10 grudnia 2015 roku, nad Zalewem Sulejowskim (ok. 60 km od Łodzi w Centrum Molo).

Szkolenie przeznaczone jest w pierwszej kolejności dla osób, które wzięły udział w  naborze na certyfikat Blisko Natury.

SKRÓTOWY OPIS PROGRAMU:

–  przedstawienie założeń do strategii marketingu ofert turystyki przyrodniczej

-przedstawienie  folderów promujących makroregiony  i regionalne oferty przyrodnicze

– wyjście terenowe z ekspertami ds. przyrody.

–  uroczyste rozdanie certyfikatów „Blisko Natury” nadawanych w ramach projektu.

–  indywidualne konsultacje z przyrodnikami regionalnymi; ekspertami ds. turystyki, promocji i certyfikacji.

Program szkolenia do pobrania tutaj

 Szkolenie realizowane jest przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ine_logo_medium                                                                                                            logo_kolor_NFOS.dofinansowano_pl