Wystawa „W sieci natury” w Chełmie

Natura 2000 a turystyka > Agroturystyka w sieci natury > Wystawa „W sieci natury” w Chełmie

Od 28 sierpnia do końca września 2020 roku w muzeum w Chełmie na dziale ekologii można oglądać ostatnią część wystawy fotograficznej przygotowanej przez uczestników spotkań w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury”.

Fotografie przedstawiają rodzime gatunki roślin i zwierząt które można spotkać w naszych lasach, na łąkach, bagnach.A odbiorcom przybliża nie tylko fascynację naszą florą i fauną, ale również odkrywa tajemnice fotografii przyrodniczej.

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.