Podręcznik obywatela

Natura 2000 a turystyka > Podręcznik obywatela

Wstęp

Moduł informacyjny „Podręcznik obywatela” wzbogaca treści e-szkolenia „Społeczeństwo obywatelskie” (E-11) poprzez przedstawienie przykładów różnych formularzy wykorzystywanych przy poszukiwaniu informacji o środowisku oraz wzorów różnych pism, jakie trzeba sporządzać przy aktywnym udziale społecznym w przewidzianych prawem procedurach. Zawiera także wzory ogłoszeń z jakimi można się spotkać poszukując informacji o trwających procedurach środowiskowych.

Podręcznik składa się z trzech części:

I. Wzór publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

II. Wzory różnych pism do urzędów wraz z komentarzami

III. Wzory ogłoszeń o podaniu do publicznej wiadomości informacji wraz z komentarzami