O nas

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją non-profit o statusie fundacji. Powstał w roku 1990 jako jedna z pierwszych instytucji typu think-tank w Europie środkowo-wschodniej. Jego misją jest budowanie pomostów między ochroną środowiska a gospodarką i społeczeństwem oraz przenoszenie do warunków polskich najlepszych światowych doświadczeń w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Strona internetowa Instytutu: http://www.ine-isd.org.pl/

Jednym z najważniejszych obszarów działalności InE jest ochrona różnorodności biologicznej. Wiodącym tematem w tym obszarze jest promocja Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, którą InE realizuje od 2005 r. w ramach kolejnych projektów edukacyjnych. Podstawowym elementem tych inicjatyw, przedstawiających potencjał obszarów Natura 2000 dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia zielonych miejsc pracy, od początku jest informacyjno-edukacyjny portal internetowy pt. „Natura 2000 a turystyka”. Portal został założony przez Instytut na rzecz Ekorozwoju dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie rozbudowywany z wykorzystaniem środków krajowych i europejskich.

Więcej o działaniach InE w dziale „Projekty”.

Informacje o działalności Instytutu i o prowadzonych przez nas projektach pojawiają się w prasie ogólnopolskiej oraz w Internecie.

Zobacz co o nas piszą.

 

 

Katarzyna Dmochowska –główny redaktor portalu „Natura 2000 a turystyka”

Kontakt: k.dmochowska@ine-isd.org.pl