Letnie spotkanie z łąką

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > Inne ciekawe > Letnie spotkanie z łąką

W dniu 07 lipca 2018 w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach odbyło się Letnie spotkanie z łąką, w trakcie którego uczestnicy zapoznali się z niezwykłym ekosystemem łąki, będącym miejscem życia ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt.

Spotkanie rozpoczęło się wycieczką terenową. Uczestnicy spotkania zapoznali się z pojęciem murawy kserotermicznej oraz o sposobach i przyczynach jej ochrony. jednocześnie zostali zapoznani z rzadkimi i pospolitymi gatunkami roślin i ziół, które są jadalne.

Następnie odbyły się warsztaty botaniczno-plastyczno-etnologiczne. Podczas zajęć uczestnicy wykonywali zabawki z sitowia, pająków i łańcuchów słomianych, palmy, plecionkarstwo i wiele innych. Uczestnicy dowiedzieli się również z jakich roślin się plecie i dlaczego.

Spotkanie zakończone zostało krótkim wykładem na temat mikroorganizmów żyjących w ogrodzie i w kuchni, oraz wspólnym gotowaniem przy ognisku.

Wytrwali uczestnicy mogli uczestniczyć w wieczornym powrocie stada kóz i owiec, oraz zdegustować świeżego mleka.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.