Jesienne spotkanie z sadem

Natura 2000 a turystyka > Agroturystyka w sieci natury > Jesienne spotkanie z sadem

W dniu 22 września 2018 w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach odbyło się Jesienne spotkanie z sadem.

Na warsztacie uczestnicy dowiedzieli się dlaczego wracamy do tradycyjnych i starych odmian owoców, oraz gdzie ich szukać, jak je pielęgnować, uprawiać, sadzić.

Następnie zapoznani zostali ze znaczeniem roślin w krajobrazie i otrzymali podstawową wiedzę na temat zakładania ogrodów i wkomponowywania ich w otaczającą przyrodę, wykorzystując przy tym gatunki rodzime.

W trakcie warsztatów prowadzona była degustacja dżemów, konfitur i innych różnych przetworów owocowych.

Spotkanie zostało zakończone warsztatami z filcowania, przygotowywania jesiennych przetworów, oraz wykorzystywania dzikich roślin z ogrodu.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.