Na tropach natury – Rykowisko

Natura 2000 a turystyka > Agroturystyka w sieci natury > Na tropach natury – Rykowisko

W dniach 14-16 września 2018 roku, oraz 21-23 września 2018 roku w Dobrym miejscu w Puszczy Sandomierskiej odbyły się warsztaty „Na tropach natury” – zajęcia praktyczne dla interpretatorów przyrody.

Na tropach natury – to wyprawa przyrodniczo-fotograficzna, która prowadzona była przez fotografów przyrodniczych, przyrodników, po Puszczy Sandomierskiej.

Na warsztacie zaprezentowano uczestnikom różnorodność przyrody w tej porze roku, a także stanowił on przygotowanie do tworzenia ofert tematycznie związanych z rykowiskiem.

Dodatkowo celem spotkania było przybliżenie możliwości regionu jesienią, materiały zrealizowane w trakcie wypraw wykorzystywane będą do promocji projektu, publikacji. W trakcie wypraw, realizowane były sesje fotograficzne.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.