Warsztaty Interpretatorów przyrody w Baranowie Sandomierskim

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > Inne ciekawe > Warsztaty Interpretatorów przyrody w Baranowie Sandomierskim

W dniach 23-25 listopada 2018 roku odbył się warsztat interpretatorów przyrody w Baranowie Sandomierskim. Prowadzony był przez przyrodników z Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000.

W pierwszym dniu warsztatu odbył się spacer po parku zamkowym w Baranowie Sandomierskim. Uczestnicy spotkania zapoznali się z zagadnieniami istotne dla organizatora i przewodnika wycieczki, warsztaty dotyczące umiejętności miękkich związanych z zawodową interpretacją przyrody.

Następnie uczestnicy udali się na zwiedzanie ekspozycji Regionalnego Centrum Promocji
Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu. Działalność Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu posłużył jako przykład promocyjnego wykorzystania walorów przyrodniczych regionu.

Drugiego dnia warsztatów odbył się objazd autokarem. Uczestnicy zostali zabrani na „Szlak Pomników Przyrody”, są to wiekowe drzewa rosnące na terenie gminy Baranów Sandomierski, które tworzą kolejne przystanki ścieżki rowerowej pn. „Szlakiem Pomników Przyrody”, 6 przystanków). Jeziórko, czyli teren zdegradowany, poprzemysłowy, który został zrekultywowany i odradzający się. Dziś jest to miejsce do aktywnego wypoczynku i obserwacji przyrody. Jezioro Tarnobrzeskie to zbiornik wodny utworzony w miejscu dawnej kopalni siarki poprzez zalanie wodą z pobliskiej Wisły wyrobiska górniczego.

Ostatniego dnia odbyło się szkolenie marketingowe, na którym uczestnicy dowiedzieli się o zasadach promowania gospodarstwa w social mediach.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.