Wystawa fotografii przyrodniczej „W sieci natury”

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > Inne ciekawe > Wystawa fotografii przyrodniczej „W sieci natury”

W ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” powstał cykl fotografii przyrodniczych który prezentowany jest w różnych miejscach kraju. Poniżej przedstawiamy kilka fotografii z wernisaży które miały miejsce w Cieszanowie, Chutorze-Gorajcu, Dobrej oraz Tarnobrzegu.

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.