Wiosenne spotkania z łąką w Owczarach

Natura 2000 a turystyka > Agroturystyka w sieci natury > Wiosenne spotkania z łąką w Owczarach

Wiosenne spotkania z łąką odbyły się w dniu 27 kwietnia 2019 roku w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach.

Warsztat rozpoczął się wycieczką przyrodniczą na której uczestnicy zapoznali się z murawami kserotermicznymi, jak i dlaczego je chronimy, co robią na murawach owce i kozy. Dodatkowo dowiedzieli się co kwitnie i zieleni się na łące w kwietniu, gatunki pospolite, ładne i jadalne. Głównie zioła oraz trawy.

Następnie dla uczestników została przygotowana gra, prowadzona w terenie oraz w budynku, z wykorzystaniem nowych technologii. W trakcie gdy można było wykorzystać również wiedzę zdobytą podczas wcześniejszej wycieczki. W trakcie gry przewidziane były nagrody dla najmłodszych uczestników.

Po południu odbył się warsztat plastyczny. Uczestnicy malowali glinianymi stemplami i pędzlami motywy łąkowe na bawełnianych torbach na zakupy.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.