(E9) Zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000

Autorzy: Jolanta Kamieniecka, Witold Lenart, Bożenna Wójcik Celem szkolenia jest pokazanie, że wprowadzanie ochrony obszarów Natura 2000 nie musi oznaczać zaniku aktywności gospodarczej na tych terenach, a często może wręcz uaktywnić działalność przyjazną środowisku. Spis treści: Zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000 – wprowadzenie ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OCHRONA PRZYRODY – ELEMENT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SIEĆ NATURA 2000 JAKO … Czytaj dalej (E9) Zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000

(E5) Zagrożenia dla przyrody obszarów Natura 2000

Autorzy: Jolanta Kamieniecka i Bożenna Wójcik przy współpracy Witolda Lenarta, Zbigniewa Witkowskiego i Adama Mroczki Celem szkolenia jest przedstawienie wrażliwości przyrody obszarów Natura 2000 oraz szerokiego wachlarza zagrożeń dla tych obszarów, a więc działań lub sytuacji, które mogą negatywnie wpływać na stan ich walorów przyrodniczych. Spis treści: Zagrożenia dla przyrody obszarów Natura 2000 – wprowadzenie … Czytaj dalej (E5) Zagrożenia dla przyrody obszarów Natura 2000

(E2) Sieć obszarów Natura 2000 w Polsce

Autor: Bożenna Wójcik Celem niniejszego e-szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji odnoszących się do tej nowej formy ochrony przyrody, wprowadzonej w Polsce wówczas, gdy w 2004 r. stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej. Spis treści: WPROWADZENIE CZYM JEST NATURA 2000? CELE USTANAWIANIA SIECI NATURA 2000 RODZAJE OBSZARÓW NATURA 2000 I PODSTAWY ICH WYZNACZANIA SIEĆ NATURA 2000 … Czytaj dalej (E2) Sieć obszarów Natura 2000 w Polsce

Wyszukiwarka obszarów

Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody, która uzupełnia dotychczasowy system obszarów i obiektów chronionych. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy, czyli tzw. różnorodności biologicznej. Więcej na temat sieci obszarów Natura 2000 … Czytaj dalej Wyszukiwarka obszarów

UE: Nowe wytyczne dot. zrównoważonego użytkowania gruntów na obszarach Natura 2000

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. i rozpoczęcia procesu wdrożenia unijnego prawodawstwa do naszego systemu prawnego Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w wielu kręgach postrzegana była jako potencjalne zarzewie konfliktów społecznych czy wręcz ograniczenie rozwojowe. Kluczową kwestię równowagi między ochroną przyrody a rozwojem gospodarczym i użytkowaniem gruntów precyzyjnie reguluje jednak Dyrektywa … Czytaj dalej UE: Nowe wytyczne dot. zrównoważonego użytkowania gruntów na obszarach Natura 2000

Konkurs „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”

W dniu 27 lutego 2012 roku Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący – Witold Lenart, członkowie – Anna Kalinowska, Jolanta Kamieniecka, Cezary Molski, Urszula Poziomek, Janusz Radziejowski po formalnej i merytorycznej ocenie 539 prac nadesłanych w 2. etapie konkursu przyznała ich autorom 10 równorzędnych nagród i 10 równorzędnych wyróżnień.   Więcej informacji i poprzednie edycje konkursu:

Rozszerzono listę obszarów „ptasich” Natura 2000 w Polsce

W dniu 4 lutego 2011 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony (OSO) ptaków [Dz. U. nr 25 z 2011 r., poz. 133]. Jest to już czwarte rozporządzenie w tej sprawie – poprzednie były wydawane w latach 2004, 2007, 2008.   Na mocy tego nowego rozporządzenia … Czytaj dalej Rozszerzono listę obszarów „ptasich” Natura 2000 w Polsce

Opinia EKES ws. zrównoważonego rozwoju obszarów przybrzeżnych UE

Przedstawiamy opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zrównoważonego rozwoju obszarów przybrzeżnych Unii Europejskiej.   Pobierz PDF Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym Unii Europejskiej. Komitet, założony w 1957 r., zapewnia fachowe doradztwo na rzecz większych instytucji UE (takich jak Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski). EKES przedstawia opinie w sprawie wniosków legislacyjnych UE oraz … Czytaj dalej Opinia EKES ws. zrównoważonego rozwoju obszarów przybrzeżnych UE

Podsumowanie III edycji konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”

Tuż przed wakacjami zakończyła się III edycja konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” w roku szkolnym 2009/2010. Dziś emocje konkursowe na pewno już opadły, raczej żyjemy wspomnieniami. Przedstawiamy więc nasze podsumowanie… Prace konkursowe oceniła Wysoka Komisja. Nagrody zostały przyznane i rozdane zwycięzcom. Odbyła się również wielka uroczystość wręczenia nagród z udziałem laureatów, wychowawców, oficjalnych przedstawicieli … Czytaj dalej Podsumowanie III edycji konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”