(E5) Zagrożenia dla przyrody obszarów Natura 2000

Natura 2000 a turystyka > E-szkolenia > (E5) Zagrożenia dla przyrody obszarów Natura 2000

Autorzy:
Jolanta Kamieniecka i Bożenna Wójcik
przy współpracy
Witolda Lenarta, Zbigniewa Witkowskiego i Adama Mroczki

Celem szkolenia jest przedstawienie wrażliwości przyrody obszarów Natura 2000 oraz szerokiego wachlarza zagrożeń dla tych obszarów, a więc działań lub sytuacji, które mogą negatywnie wpływać na stan ich walorów przyrodniczych.

Spis treści:

  1. Zagrożenia dla przyrody obszarów Natura 2000 – wprowadzenie
  2. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW NATURA 2000 – CZYLI PUŁAPKI I BŁĘDY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ
  3. WRAŻLIWOŚĆ EKOSYSTEMÓW OBSZARÓW NATURA 2000. REAKCJE SIEDLISK I GATUNKÓW NA ZAGROŻENIA
  4. ZAGROŻENIA DLA SIEDLISK I GATUNKÓW CHRONIONYCH W RAMACH SIECI NATURA 2000
  5. ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z TURYSTYKI DLA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
  6. WYBRANE INNE ZAGROŻENIA
  7. POTENCJALNE KONFLIKTY NA STYKU OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 Z ICH WYKORZYSTYWANIEM NA CELE SPOŁECZNE I GOSPODARCZE
  8. ŚRODKI ZARADCZE I INSTRUMENTY, W TYM KIERUNKI POLITYKI
  9. ZALECANE PUBLIKACJE

STRESZCZENIE (Teresa Lubaszewska)