Wyszukiwarka obszarów

Natura 2000 a turystyka > Wyszukiwarka obszarów

natura2000

Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody, która uzupełnia dotychczasowy system obszarów i obiektów chronionych.

Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy, czyli tzw. różnorodności biologicznej.

Więcej na temat sieci obszarów Natura 2000 w Polsce można przeczytać w e-szkoleniu (E2).