(E10) Proekologiczny produkt turystyczny

Natura 2000 a turystyka > E-szkolenia > (E10) Proekologiczny produkt turystyczny

Autorzy:
Jolanta Kamieniecka, Janusz Majewski

Szkolenie E10 stanowi rozszerzenie informacji o turystyce zawartych w pozostałych e-szkoleniach umieszczonych na portalu „Natura 2000 a turystyka”, oczywiście w odniesieniu do ochrony przyrody na obszarach Natura 2000.

Spis treści:

  1. Proekologiczny produkt turystyczny – wprowadzenie
  2. CELE GOSPODARCZE I SPOŁECZNE, JAKIE MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI ROZWOJOWI TURYSTYKI
  3. TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA – ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
  4. POJĘCIE I RODZAJE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
  5. ETAPY TWORZENIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
  6. WYMAGANIA WOBEC PROEKOLOGICZNEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
  7. NATURA 2000 I KREOWANIE MARKI TURYSTYCZNEJ

ANEKS – Głos praktyki (Jolanta Kamieniecka)

STRESZCZENIE (Teresa Lubaszewska)