Archiwum kategorii: W projekcie

Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 – szkolenie ogólnopolskie (rekrutacja)

Program szkolenia ogólnopolskiego

Komunikat 13

Zapraszamy wszystkich uczestników projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 do następnego etapu cyklu szkoleń poświęconych budowaniu pozytywnych relacji turystyki wiejskiej z ochroną różnorodności biologicznej.

W dniach 22-24 września w Urszulinie na Polesiu odbędzie się szkolenie ogólnopolskie podczas, którego będziemy pracować nad doskonaleniem ofert przyrodniczych i ich strategią promocji.

Urszulin to niezwykle ciekawa miejscowość, a jako, że jest to miejsce naszego szkolenia zachęcamy wszystkich do zapoznania się z jego historią, o której można poczytać TUTAJ.

Rezerwat Przyrody "Beka" - podglądanie przyrody z daleka (foto. P. Manthey)
Podglądanie przyrody z daleka (foto. P. Manthey)
 

Aby wziąć udział w szkoleniu
wypełnij zgłoszenie klikając w:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

Rezerwat Przyrody "Biała Woda" - podglądanie przyrody z bliska (foto. P. Manthey)
Podglądanie przyrody z bliska (foto. P. Manthey)

 

 

Do pobrania: Program szkolenia ogólnopolskiego

O dalszych szczegółach będziemy informować drogą mailową.

 

Więcej informacji o projekcie TUTAJ

 

Szkolenie zostało zrealizowane przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przy współpracy
z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
dzięki wsparciu finansowym:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

(PM)

Nie da się przenieść przyrody na lady sklepów – Środowisko nr 8/2014

Komunikat 12

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z sierpniowym wydaniem miesięcznika Środowisko.

W nowym numerze znajdziecie Państwo wywiad z Jolantą Kamieniecką z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, koordynatorem projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000. Realizowany projekt ma na celu budowanie pozytywnych relacji turystyki z ochroną przyrody a szczególnie organizatorów turystyki wiejskiej z ochroną różnorodności biologicznej. Jak podkreśla ekspertka „W tym projekcie chodzi o to, żeby pod opieką przyrodnika przekonać się do tego, że Natura 2000  nie jest przeszkodą, a szansą. Dostarcza nam nowych możliwości i jest potencjałem do wykorzystania dla biznesu. Jeśli rozumie się dlaczego i co się chroni, to wiele mitów czy nieporozumień może być wyjaśnionych, np. tych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, które np. nie dotyczą drobnej infrastruktury turystycznej”.

Z pełnym tekstem wywiadu można zapoznać się klikając w poniższego linka:
wywiad z mgr J. Kamieniecką

W najnowszym numerze znajdziecie Państwo także artykuły na temat fotowoltaiki, GMO czy Unijnego programu Life dotyczącego finansowania projektów środowiskowych.

Zachęcamy do lektury!

(PM)

Szkolenie regionalne 6 – obszar północny

Komunikat 11

Szóste, ostatnie ze szkoleń regionalnych realizowanych w ramach projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 odbyło się w Chmielnie. W dniach 30 czerwca 1-2 lipca, podczas wykładów, warsztatów i wyjazdu studyjnego uczestnicy uczyli się rozpoznania zasobów przyrodniczych regionu, a następnie poznawali zasady i sposoby ich zagospodarowania turystycznego.

Odbiorcami szkolenia byli organizatorzy turystyki na wsi, w tym reprezentanci stowarzyszeń agroturystycznych m.in.:

 • Stowarzyszenia „Lokalna grupa Działania Pojezierze Brodnickie”
 • Stowarzyszenia AGRO-KASZUBY Powiatu Bytowskiego
 • Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wiela, Karsina i Okolic
 • Gdańskiego Stowarzyszenia Agroturyzmu
 • Choczewskiego Stowarzyszenia Turystyczne
 • Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE
 • Lokalnej Organizacji Turystycznej MAZURY
 • Lokalnej Organizacji Turystycznej SERCE KASZUB
 • Koła Gospodyń Wiejskich LIPY
 • Związku Gmin Krajny
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Urzędu Gminy Purda

Podczas sezonu turystycznego uczestnicy szkoleń będą pracować w swoich instytucjach i organizacjach nad przyrodniczymi ofertami turystycznymi, by jesienią podczas szkolenia ogólnopolskiego móc przygotowywać pod okiem specjalisty strategię promocji.

 

Więcej informacji o projekcie TUTAJ

 

Szkolenie zostało zrealizowane przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przy współpracy
z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
dzięki wsparciu finansowym:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ministerstwa Sportu i Turystyki

(PM)

Bioróżnorodność nie stanowi bariery rozwoju

Bioróżnorodność jest wokół nas, stanowimy jej część, ma decydujący wpływ na nasze otoczenie. Niestety degradacja środowiska powoduje jej dramatyczny spadek.

Podejmowane są wysiłki, aby, szczególnie na obszarach cennych przyrodniczo, zatrzymać tendencje spadkowe bioróżnorodności, a także właściwie użytkować jej zasoby. Wysiłki te, aby przyniosły efekt, muszą być odpowiednio skoordynowane i zaplanowane. Skuteczna ochrona bioróżnorodności wymaga właściwego zarządzania. Szczególnie ważne jest zarządzanie na obszarach cennych przyrodniczo takich jak parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000.

Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych konieczne jest opracowywanie planów ochrony, które są podstawowym dokumentem określającym m.in. cele ochrony przyrody i wprowadzającym, indywidualnie dla każdego obiektu, zasady i sposoby prowadzenia działań ochronnych.

Dla obszarów Natura 2000 podstawowym dokumentem są plany zadań ochronnych, w których precyzuje się, jakiego typu działania mogą negatywnie oddziaływać na cele ochrony danego obszaru (nie zapisuje się w nich jednak konkretnych zakazów). Ochrona w ramach Natury 2000 nie blokuje działalności gospodarczej i takich inwestycji, która nie mają negatywnego wpływu na stan chronionych siedlisk i gatunków. Dopuszcza się też inwestycje, które mają wprawdzie negatywny wpływ na środowisko, ale są ważne z punktu widzenia interesu publicznego. W takim przypadku konieczna jest kompensacja szkód przyrodniczych. Pierwsze przykłady kompensacji dotyczyły budowy dróg i autostrad przez tereny cenne przyrodniczo. Drogowcy wybudowali np. w Puszczy Białej remizy dla ptaków leśnych, z małymi zbiornikami wodnymi, a w pobliżu „domki” dla owadów. Wszystko w ramach rekompensaty za przejście drogi przez fragment Puszczy.

Kluczowym instrumentem zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo jest system ocen oddziaływania na środowisko – procedura pozwalająca na zidentyfikowanie wszelkich prawdopodobnych oddziaływań danego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, społeczne i kulturowe.

Zarządzanie ochroną różnorodności biologicznej to nie tylko plany i oceny oddziaływania na środowisko, ale także czynna i bierna ochrona przyrody prowadzona zarówno przez instytucje do tego powołane, jak i przez organizacje społeczne i zaangażowanych obywateli.

Za ochronę różnorodności biologicznej odpowiadają przede wszystkim rządy poszczególnych krajów często zobligowane do tego konwencjami międzynarodowymi, ale wyjątkowo ważna jest rola organizacji pozarządowych (NGO) i obywateli. NGO-sy biorą udział nie tylko w tworzeniu konwencji. Są konstruktywnym uczestnikiem procesów negocjacyjnych, opiniują i recenzują ustawy i rozporządzenia związane z ochrona przyrody, podejmują wiele działań z zakresu czynnej ochrony biologicznej różnorodności.

W Polsce bez Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Społecznego Instytutu Ekologicznego, Salamandry, pro Natury, Klubu Przyrodników, Towarzystwa Przyrodniczego Bocian i dziesiątków większych i mniejszych organizacji nie udałoby się przywrócić naturze i ochronić wielu zagrożonych gatunków.

NGO-sy również edukują – tłumaczą dlaczego tak ważna jest ochrona różnorodności biologicznej, wyjaśniają, że obszary Natura 2000 to szansa a nie zagrożenie. Od lat starają się podnosić naszą świadomość ekologiczną i pokazywać, że różnorodność biologiczna decyduje o jakości naszego życia. Dzięki tym działaniom coraz więcej Polaków rozumie, że bioróźnorodność nie stanowi bariery rozwoju, a wręcz przeciwnie przysparza nowych miejsc pracy w zrównoważonym leśnictwie, rolnictwie ekologicznym, turystyce i agroturystyce, czy w zarządzaniu ochroną środowiska.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w broszurach przygotowanych przez Bożennę Wójcik „Zarządzanie ochroną różnorodności biologicznej” oraz Annę Haładyj i Krzysztofa Kamienieckiego „Obywatele wobec ochrony różnorodności biologicznej” wydanych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach serii „Przyroda – Obywatele – Rozwój”.

 

Projekt „Zrównoważony rozwój wsparciem ochrony różnorodności biologicznej (seria broszur)”, w ramach którego wydana zostanie seria broszur pt. „Przyroda – Obywatele – Rozwój” uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

Broszury zostaną przygotowane przez grono ekspertów związanych z Instytutem na rzecz Ekorozwoju.

 

Szkolenie regionalne 5 – obszar południowo-wschodni

Komunikat 10

W dniach 13-15 czerwca w Czorsztynie odbyło się piąte szkolenie z cyklu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000. Spotkanie składało się z części referatowej, warsztatowej oraz wyjazdu studyjnego. Podczas szkolenia uczestnicy uczyli się jak wdrażać praktyczną wiedzę nt. prawidłowego wykorzystania zasobów przyrodniczych obszarów Natura 2000 w turystyce wiejskiej na poziomie lokalnym.

Rezerwat Przyrody "Biała Woda" (fot. M. Podgórski)
Rezerwat Przyrody "Biała Woda" (fot. M. Podgórski)

W szkoleniu wzięli udział m. in. reprezentanci:

 • Stowarzyszenia Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich
 • Stowarzyszenia Agroturystycznego „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”
 • Stowarzyszenia „Region Beskidy”
 • Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie
 • Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego
 • Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Chęcińskiej
 • Młodzieżowego Ośrodka Turystycznego „Brama Bieszczad” w Olchowej
 • Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim

 

Więcej informacji o projekcie TUTAJ

 

Szkolenie zostało zrealizowane przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przy współpracy
z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
dzięki wsparciu finansowym:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ministerstwa Sportu i Turystyki

(PM)

Szkolenie regionalne 4 – obszar południowo-zachodni

Komunikat 9

Czwarte z cyklu szkoleń regionalnych organizowanych w ramach projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 odbyło się w Radomierzu w województwie dolnośląskim. W dniach 5-7 czerwca uczestnicy szkolenia brali udział w wykładach, warsztatach i wyjeździe studyjnym, których celem było rozpoznanie zasobów przyrodniczych regionu, a następnie wypracowanie zasad i sposobów ich zagospodarowania turystycznego.

Park Krajobrazowy w Bukowcu (fot. M. Podgórski)
Park Krajobrazowy w Bukowcu (fot. M. Podgórski)

W szkoleniu uczestniczyli organizatorzy turystyki na wsi, w tym reprezentanci stowarzyszeń agroturystycznych m.in.:

 • Stowarzyszenia Sympatyków Gminy Mysłakowice Promocji Regionu Agroturystyki
 • Stowarzyszenia Zielone Jary
 • Stowarzyszenia Małe i Duże Inicjatywy
 • Stowarzyszenia Unia Izerska
 • Stowarzyszenia Leśna Ławszowa
 • Stowarzyszenia Kwaterodawców „Kraina Sudecka”
 • Sudeckiego Towarzystwa Turystyki Wiejskiej
 • Fundacji „Szansa na przyszłość”
 • Lokalnej Grupy Działania Duch Gór Karpacz

 

Więcej informacji o projekcie TUTAJ

 

Szkolenie zostało zrealizowane przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przy współpracy
z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
dzięki wsparciu finansowym:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ministerstwa Sportu i Turystyki

(PM)

Szkolenie regionalne 3 – obszar środkowo-wschodni

Komunikat 8

Trzecie z cyklu szkoleń regionalnych Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 odbyło się na Lubelszczyźnie w miejscowości Wojciechów w dniach 29-31 maja. Uczestnicy szkoleń wysłuchali referatów i wzięli udział w warsztatach tematycznych o sposobach odpowiedzialnego udostępniania turystycznego zasobów przyrodniczych, promocji w ekoturystyce i ekocertyfikacji. Podczas wyjazdu studyjnego omówione zostały dwa obszary Natura 2000 – Płaskowyż Nałęczowski i Małopolski Przełom Wisły.

Rezerwat Przyrody Skarpa Dobrska (fot. W. Czerniec)
Rezerwat Przyrody Skarpa Dobrska (fot. W. Czerniec)

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele:

 • Buskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „Relaks”
 • Galicyjskich Gospodarstw Gościnnych
 • Mazowiecko-Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego
 • Lubelskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego
 • Stowarzyszenia Agroturystycznego Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego „Polesia Czar”
 • Stowarzyszenia Agroturystycznego – Zielone Północne Mazowsze
 • Stowarzyszenia Aktywnych Mieszkańców Wsi „INICJATYWA”
 • Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „ZIARNO”
 • Stowarzyszenia G6
 • Stowarzyszenia Kwaterodawców Miasta i Gminy Zwierzyniec
 • Stowarzyszenia Przyjaciół Jedlni Letnisko i Wrzosowa
 • Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego na rzecz Rozwoju Gminy Lubycza Królewska
 • Stowarzyszenia Turystyki Aktywnej „Nad Wieprzem”
 • Stowarzyszenia Kwaterodawców Gminy Nielisz
 • Lokalnej Grupy Działania „Roztocze”

 

Więcej informacji o projekcie TUTAJ

 

Szkolenie zostało zrealizowane przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przy współpracy
z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
dzięki wsparciu finansowym:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ministerstwa Sportu i Turystyki

(PM)

Szkolenie regionalne 2 – obszar środkowo-zachodni

Komunikat 7

W dniach 21-23 maja w Zajączkowie koło Pniew odbyło się drugie szkolenie regionalne w ramach projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000. Głównym celem szkolenia było rozpoznanie przez uczestników zasobów przyrodniczych regionu, a następnie wypracowanie zasad i sposobów ich zagospodarowania turystycznego.

Odbiorcami szkolenia byli organizatorzy turystyki na wsi, w tym reprezentanci stowarzyszeń agroturystycznych m.in.:

 • Lubuskiego Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych
 • Międzychodzkiego Stowarzyszenia Agroturystycznego
 • Poznańskiego Towarzystwa Agroturystycznego
 • Szamotulskiego Towarzystwa Agroturystycznego
 • Wielkopolskiego Towarzystwa Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej
 • Stowarzyszenia Ratowników Wodnych SHARK – Wolsztyn
 • Lokalnej Grupy Działania KOLD
 • Lokalnej Grupy Działania 7
 • Fundacji „Czyń coś powinien, będzie co może” im. Stanisława i Wandy Niegolewskich

 

Więcej informacji o projekcie TUTAJ

 

Szkolenie zostało zrealizowane przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przy współpracy
z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
dzięki wsparciu finansowym:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ministerstwa Sportu i Turystyki

(PM)

 

Obszar Natura 2000 - Ostoja Zgierzyniecka (fot. J. Kamieniecka)
Obszar Natura 2000 - Ostoja Zgierzyniecka (fot. J. Kamieniecka)
Uroczysko w Rezerwacie Wielki Las - Ostoja Zgierzyniecka (fot. J. Kamieniecka)
Uroczysko w Rezerwacie Wielki Las - Ostoja Zgierzyniecka (fot. J. Kamieniecka)
Uroczysko w Rezerwacie Wielki Las - Ostoja Zgierzyniecka (fot. J. Kamieniecka)
Uroczysko w Rezerwacie Wielki Las - Ostoja Zgierzyniecka (fot. J. Kamieniecka)

Prawo wspiera bioróżnorodność

W przyjętej w 2011 r. Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. przedstawiono bardzo niepokojące dane o stanie zasobów przyrodniczych świata. Różnorodność biologiczna jest poważnie zagrożona. Gatunki giną w zastraszającym tempie, a wielu z nich grozi wymarcie. Sprawia to działalność człowieka, który zmienia sposób użytkowania gruntów, nadmiernie eksploatuje i zanieczyszcza środowisko, wprowadza też do niego gatunki inwazyjne. Prowadzi to do niszczenia siedlisk i gatunków oraz ich rozbicia i degradacji. Mają w tym udział również zmiany klimatu. Konsekwencje utraty różnorodności biologicznej są różnorodne: od zmian w skali mikro do załamania się całych ekosystemów, a co za tym idzie nie spełniania przez nich podstawowych funkcji, takich jak dostarczanie żywności i wody. Zagraża naszemu istnieniu.

Ochrona różnorodności biologicznej jest dla nas, w XXI wieku, jednym z najważniejszych zadań. I nie chodzi tylko o ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem, ale całej rodzimej bioróżnorodności w każdym z regionów świata. Oczywiście gatunki zagrożone, zanikające siedliska chronimy w sposób szczególny, ale nie możemy zapominać o otaczającej nas przyrodzie i krajobrazie.

Większość państw ma świadomość potrzeby ochrony bioróżnorodności, są sygnatariuszami konwencji o różnorodności biologicznej (The Convention on Biological Diversity), światowej „konstytucji” z zakresu ochrony przyrody z 1992 roku. Celami tej konwencji są ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych. Unia Europejska ratyfikowała konwencję jako odrębny podmiot prawny, ratyfikowała ją oczywiście także Polska.

Druga połowa XX wieku to okres wzmożonego rozwoju gospodarczego w Europie, niestety nie bez wpływu na stan środowiska. Cenne siedliska rzadkich roślin, ostoje zwierząt poprzecinane są siecią dróg i autostrad. Infrastruktura przemysłowa wdziera się na tereny o bogatej różnorodności biologicznej. Nie bez grzechu jest też europejskie rolnictwo, które zatruwa przyrodę nawozami, pestycydami, gnojowicą.

We wszystkich krajach europejskich odczuwano skutki zniszczenia środowiska przyrodniczego spowodowane rozwojem gospodarczym. Aby temu zapobiec, w Unii Europejskiej opracowano nowoczesny system ochrony przyrody – sieć Natura 2000.

Sieć ta wyznaczana jest na podstawie dwóch dyrektyw – ptasiej i siedliskowej. Określają one między innymi listę gatunków fauny i flory zagrożonych w Europie wyginięciem.

Sieć Natura 2000 łączy ochronę najcenniejszych gatunków roślin i zwierząt z możliwością zrównoważonego rozwoju. W założeniu obszary Natura 2000 nie są obszarami stwarzającymi bariery w rozwoju społeczno-gospodarczym, ale obowiązują na nich określone reguły prowadzenia gospodarki.

Polska już w 1997 roku opracowała strategię ochrony różnorodności biologicznej w lasach. Jej zamiarem było wprowadzenie do dokumentów techniczno-gospodarczych Lasów Państwowych zasad trwałego zagospodarowania lasu.

Najważniejsze polskie akty prawne dotyczące różnorodności biologicznej to trzy ustawy: o ochronie przyrody, o lasach i Prawo wodne. Obecnie obowiązująca ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. reguluje kwestie obejmowania ochroną cennych przyrodniczo zasobów Polski oraz zarządzania ochroną i sankcji.

Najważniejszym polskim dokumentem w dziedzinie ochrony zasobów przyrody jest jednak Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z programem działań na lata 2007–2013.

Znajomość podstaw prawnych ochrony różnorodności biologicznej jest potrzebna, by skutecznie ją chronić i wykorzystywać w tym celu właściwe instrumenty. Więcej informacji na ten temat znajduje się w przygotowanej przez Bożennę Wójcik broszurze „Podstawy prawne ochrony różnorodności biologicznej” wydanej przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach serii „Przyroda – Obywatele – Rozwój”.

 

Projekt „Zrównoważony rozwój wsparciem ochrony różnorodności biologicznej (seria broszur)”, w ramach którego wydana zostanie seria broszur pt. „Przyroda – Obywatele – Rozwój” uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

Broszury zostaną przygotowane przez grono ekspertów związanych z Instytutem na rzecz Ekorozwoju.

 

Turystyka zrównoważona na wsi

Komunikat 5

W dniach 11-13 kwietnia 2014 odbyły się VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki.
W programie Targów znalazły się m.in. takie propozycje jak:

 • jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych,
 • karczmy z regionalnymi i tradycyjnymi produktami kulinarnymi,
 • scena kultury, gdzie zaprezentują się artyści ludowi,
 • konkursy dla wystawców i zwiedzających.

Tragi Agrotravel oprócz możliwości prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej sprzyjają nawiązywaniu współpracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej.
W tegorocznej edycji organizatorzy zaplanowali takie tematyczne wydarzenia jak:

 • międzynarodowa konferencja „Turystyka wiejska bez granic”,
 • Dzień Ekspercki POT „Turystyka zrównoważona kluczem do sukcesu usług agroturystycznych”.

Spotkania miały na celu podzielenie się doświadczeniami z obszaru agroturystyki oraz przekazanie informacji na temat metod zwiększenia popularności turystyki wiejskiej. W Dniu Eksperckim POT wzięli udział eksperci Instytutu na rzecz Ekorozwoju:

Pani Jolanta Kamieniecka wstąpiła z prelekcją pt. „Podnoszenie poziomu jakości ekologicznej ofert agroturystycznych w Polsce”, w której zaprezentowała nasz projekt „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000” – cykl szkoleń, na które to zarejestrować się można poprzez formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ.

Pani Patrycja Manthey przedstawiła przegląd certyfikatów i ecolabellingu w Europie w prezentacji „Ekocertyfikaty i ich rola w wzmacnianiu atrakcyjności ofert agroturystycznych”, temat ten będzie również przedmiotem zainteresowania w naszym projekcie.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią tych prelekcji.

(PM)