Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 – cykl szkoleń

Natura 2000 a turystyka > Projekty > Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 – cykl szkoleń

Głównym celem projektu jest budowanie pozytywnych relacji turystyki wiejskiej
i ochrony różnorodności biologicznej w regionach, w których obszary Natura 2000 stanowią lub mogą stanowić kluczowy walor produktu turystycznego.

Termin realizacji projektu: 03.2014 – 01.2016


Termin realizacji projektu: 03.2014 – 01.2016

Głównym celem projektu jest budowanie pozytywnych relacji turystyki wiejskiej
i ochrony różnorodności biologicznej w regionach, w których obszary Natura 2000 stanowią lub mogą stanowić kluczowy walor produktu turystycznego.

O PROJEKCIE
AKTUALNOŚCI
ZESPÓŁ
MATERIAŁY DO POBRANIA
SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY