Prezentacje regionalne

 

Szkolenie w OLSZTYNIE w dn. 03.11.2009 r.
1 Prezentacja p. Grażyny Leszczyńskiej pt. „Gmina Pisz i Natura 2000”
2 Prezentacja p. Roberta Goni pt. „Natura 2000 a turystyka w Dolinie Dolnej Wisły”
3 Prezentacja p. Katarzyny Ramotowskiej pt. „Produkt turystyczny w obszarach Natura 2000 na przykładzie Bagien Biebrzańskich”
4 Prezentacja p. Przemysława Szredera pt. „Projekt Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”
Szkolenie w KIELCACH w dn. 17.11.2009 r.
5 Prezentacja p. Dariusza Dąbka pt. „Natura 2000 a rozwój turystyki w gminie Bieliny”
6 Prezentacja prof. Zbigniewa Witkowskiego przy współpracy Krystyny Krauz i Adama Mroczka pt. „Turystyka na obszarach natura 2000. Plusy i minusy”
7 Prezentacja p. Janusza Wepsięcia pt. „Natura 2000 a turystyka i edukacja. Liga Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu”
8 Prezentacja p. Witolda Wołoszyna pt. „Natura 2000 a turystyka. Procedura OOŚ w kotekście przedsięwzięć z sektora turystycznego”
Szkolenie w POZNANIU w dn. 24.11.2009 r.
9 Prezentacja p. Izabelli Engel pt. „Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty”
10 Prezentacja p. Rafała Kurczewskiego pt. „Natura 2000 a Ekoturystyka”
11
12
Szkolenie we WROCŁAWIU w dn. 19.01.2010 r.
13 Prezentacja p. Doroty Chmielowiec-Tyszko pt. „Natura 2000 a turystyka. Dolina Baryczy – blisko przyrody”
14 Prezentacja p. Arkadiusz Nowaka pt. „Natura 2000 a turystyka”
15 Prezentacja p. Krzysztofa Okrasińskiego pt. „Rozwój turystyki na obszarach chronionych w Sudetach – na przykładzie Gór Izerskich i Karkonoszy”
16 Prezentacja p. Arkadiusza Dołęgi pt. „Rozwój agro i ekoturystyki szansą rozwoju terenów górskich w Europejskiej sieci obszarów Natura 2000”