Wszystkie wpisy, których autorem jest autor

Jan Gwalbert Pawlikowski – humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki

Wszystkim zainteresowanym filozoficznym podejściem do zagadnień ochrony przyrody i turystyki polecamy książkę Jana Gwalberta Pawlikowskiego „Humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki”.

Dnia 24 września 2014 w w sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6 odbędzie się promocja tejże publikacji. Spotkanie będzie nawiązywać do postaci Jana Gwalberta Pawlikowskiego oraz współczesnego znaczenia jego myśli.

Do pobrania: Zaproszenie na promocję książki

(JK, PM)

Konferencja pt. „Fundusze europejskie 2014-2020 w regionach: dla ludzi i środowiska”

Komunikat 16

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt.
Fundusze europejskie 2014-2020 w regionach:
dla ludzi i środowiska
,
która odbędzie się w dniu 18.09.2014
w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielna 37 w Warszawie.

 

Podczas konferencji, zaproszeni prelegenci i eksperci z instytucji branżowych oraz Urzędów Marszałkowskich podsumują dotychczasowe efekty procesu programowania funduszy unijnych w regionach oraz przedstawią rekomendacje na jego następne etapy. Wszystkim poszukującym informacji na temat źródeł finansowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju polecamy to spotkanie.

Do pobrania: Zaproszenie oraz program spotkania

Więcej informacji na: www.ekoprojekty.pl

(JK, PM)

Wody i turystyka a bioróżnorodność

Zachowanie naturalnego charakteru obszarów wodnych i błotnych to problem dotyczący całego świata, a ochrona ekosystemów wodno-błotnych to jedno z ważniejszych zadań dla całej ludzkości. Od wody zależy jakość naszego życia, rozwój gospodarczy i oczywiście bogactwo różnorodności biologicznej.

Doliny rzeczne, brzegi nawet niewielkich strumieni i jezior to rezerwuary bioróżnorodności. Unikatowymi i cennymi ekosystemami są także źródła i źródliska. W tych niewielkich ekosystemach panują swoiste warunki ekologiczne.

Wyjątkową rolę w gospodarce wodnej naszego kraju pełnią torfowiska. Retencjonują olbrzymie ilości wody. Ocenia się, że w torfowiskach zmagazynowanych jest ok. 35 mld m3 wody! To znacznie więcej niż ilość wody we wszystkich naszych jeziorach. Torfowiska stanowią wielką, naturalną „gąbkę”, która chłonie nadmiar wody zapobiegając powodziom i oddaje ją w okresie suszy.

Warto pamiętać, że skuteczna ochrona mokradeł wymaga zaangażowania nie tylko służb ochrony przyrody i władz państwowych, ale także wielu grup zawodowych i społecznych, przede wszystkim rolników, leśników, hydrotechników, naukowców, wędkarzy, myśliwych, organizacji pozarządowych.

Szczególna odpowiedzialność nas Polaków dotyczy przyrody Morza Bałtyckiego, niestety o gatunkach i morskich siedliskach Bałtyku wciąż wiemy niewiele. Nie sposób się nam także uchylać od odpowiedzialności za stan innych mórz i oceanów, ponieważ jesteśmy stroną międzynarodowych konwencji i porozumień dotyczących eksploatacji i ochrony zasobów morskich gatunków i ich siedlisk.

Niestety, szczególnie doliny rzeczne, są często miejscem konfliktu między tymi, którzy starają się chronić ich bioróżnorodność a tymi, którzy w regulacjach rzek upatrują jedyną możliwość ochrony przeciwpowodziowej. Jednak wszystkie działania dotyczące wód muszą uwzględniać Ramową Dyrektywę Wodną, której cele to m.in. ochrona jakości wód i ekosystemów związanych z wodami oraz zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w zlewniach rzek. Raz na sześć lat sporządzany jest plan gospodarowania wodami w dorzeczu. Każdy z nas ma prawo wniesienia uwag do projektu tego planu.

Z bioróżnorodnościa na terenach wodno-błotnych wiąże się też turystyka. Wiele z tych terenów, jak np. podwarszawskie bagno „Całowanie” zostało udostępnione turystom. Gminy maja w swoich strategiach rozwoju zapisy dotyczące rozwoju turystyki. Nic dziwnego, bowiem to znakomity pomysł na ekorozwój obszarów o wyjątkowych walorach przyrodniczych, charakteryzujących się bogatą różnorodnością biologiczną.

Turystyka bywa jednak niekiedy zagrożeniem dla walorów przyrodniczych, kulturowych czy historycznych. Niezwykle ważne są więc działania na rzecz zrównoważonej turystyki, niepogarszającej stanu środowiska i tworzącej przyjazne miejsce do życia dla lokalnych mieszkańców.

Szczególną formą turystyki jest ekoturystyka, która ogranicza ingerencję człowieka w przyrodę. Wielu turystów szuka określonego produktu turystycznego, np. na Bagna Biebrzańskie przyjeżdżają turyści, którzy chcą oglądać ptaki. Czekają na nich wykwalifikowani przewodnicy. Z drugiej strony w wielu rejonach zarówno Polski, jak i świata przygotowuje się produkty stanowiące połączenie walorów przyrodniczych kulturowych, kulinarnych itp.

Powołanie obszarów Natura 2000 to kolejna, początkowo niedoceniana, szansa na rozwój turystyki. Obszary Natura 2000 powinny promować region i przyciągać turystów – tak jak nowotworzone parki narodowe lub krajobrazowe i rezerwaty. Sieć Natura 2000 należy postrzegać jako sposób na promocję oraz zdobycie dodatkowych środków na rozwój obszarów nią objętych. Należy pamiętać, że inwestycje na obszarze Natura 2000 są możliwe, chociaż proces inwestycyjny może być dłuższy. Mogą też być większe koszty, szczególnie tam, gdzie zachodzi potrzeba kompensacji lub zastosowania czystych, szczególnie przyjaznych środowisku technologii.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w broszurach przygotowanych przez Pawła Pawlaczyka „Wody a różnorodność biologiczna i przez Jolantę Kamieniecką „Różnorodność biologiczna a turystyka” wydanych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach serii „Przyroda – Obywatele – Rozwój”.

 

Projekt „Zrównoważony rozwój wsparciem ochrony różnorodności biologicznej (seria broszur)”, w ramach którego wydana zostanie seria broszur pt. „Przyroda – Obywatele – Rozwój” uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

Broszury zostaną przygotowane przez grono ekspertów związanych z Instytutem na rzecz Ekorozwoju.

 

Przewodnik po portalach przyrodniczo-turystycznych

Komunikat 15

Wiele portali i stron internetowych jest cennym źródłem ciekawych informacji na temat Natury 2000, ekoturystyki i zrównoważonego rozwoju. Poniżej prezentujemy listę wybranych portali, z których warto korzystać szukając tego typu informacji. Zachęcamy również do odnajdywania innych stron i uzupełniania listy linków.

natura2000.org.pl – portal informacyjno-edukacyjny poświęcony programowi ochrony przyrody – Natura 2000 i turystyce.
natura2000.gdos.gov.pl – serwis informacyjny nt. sieci Natura 2000 na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ): dokumenty krajowe i unijne, bazy danych, aktualności.
pttk.pl/zycie/natura_2000/turyst.html – edukacja ekologiczna kadry programowej PTTK
kp.org.pl/n2k – podstrona o NATURZE 2000 w serwisie Klubu Przyrodników. Znajduje się na niej szereg materiałów w postaci elektronicznej do pobrania, między innymi przewodniki powstałe po warsztatach ze społecznościami lokalnymi.
iop.krakow.pl/cn2000/ – strona na serwerze Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, zawiera materiały dotyczące prawnych i naukowych podstaw sieci NATURA 2000 w Polsce.
otop.org.pl – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) strona poświęcona ostojom ptaków i ich miejscu w sieci Natura 2000. OTOP jest wiodącą organizacją w sprawie wyznaczania w Polsce obszarów ptasich Natura 2000.
wwf.pl – oficjalna strona organizacji WWF Polska inicjującej przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody na całym świecie.
zielonekarpaty.org.pl – portal „Zielone Karpaty” ma na celu promowanie wartości naturalnych i kulturowych Karpat. Bieżące informacje na temat ochrony i zrównoważonym rozwoju Karpat.
dbajobociany.pl – blog przyrodniczo-turystyczny nie tylko o bocianach, ale także o tym wszystkim, co wokół bocianiego gniazda się dzieje i o wędrówkach w fascynujący świat dzikiej przyrody.
 

natura2000edukacja.pl – projekt skierowany do uczniów i nauczycieli, poświęcony popularyzacji obszarów chronionych Natura 2000.

 

facebook.com/Centrum-Promocji-Obszarów-Natura-2000-w-Myczkowcach – Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Myczkowcach

Więcej linków polskich i zagranicznych można znaleźć TUTAJ

(JK, PM)

Prawna ochrona gatunków – Przegląd Komunalny nr 7/2014

Komunikat 14

Wszystkim zainteresowanym formami ochrony przyrody w Polsce polecamy artykuł opublikowany w lipcowym wydaniu Przeglądu Komunalnego „Prawna ochrona gatunków”.

Tekst odnosi się m.in. do umiejscowienia prawnej ochrony roślin, zwierząt i grzybów w polskim systemie prawnym ochrony przyrody.
W artykule szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z ochroną żywych zasobów przyrody, ochroną łowiecką i ochroną rybacką.

(JK, PM)

Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 – szkolenie ogólnopolskie (rekrutacja)

Program szkolenia ogólnopolskiego

Komunikat 13

Zapraszamy wszystkich uczestników projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 do następnego etapu cyklu szkoleń poświęconych budowaniu pozytywnych relacji turystyki wiejskiej z ochroną różnorodności biologicznej.

W dniach 22-24 września w Urszulinie na Polesiu odbędzie się szkolenie ogólnopolskie podczas, którego będziemy pracować nad doskonaleniem ofert przyrodniczych i ich strategią promocji.

Urszulin to niezwykle ciekawa miejscowość, a jako, że jest to miejsce naszego szkolenia zachęcamy wszystkich do zapoznania się z jego historią, o której można poczytać TUTAJ.

Rezerwat Przyrody "Beka" - podglądanie przyrody z daleka (foto. P. Manthey)
Podglądanie przyrody z daleka (foto. P. Manthey)
 

Aby wziąć udział w szkoleniu
wypełnij zgłoszenie klikając w:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

Rezerwat Przyrody "Biała Woda" - podglądanie przyrody z bliska (foto. P. Manthey)
Podglądanie przyrody z bliska (foto. P. Manthey)

 

 

Do pobrania: Program szkolenia ogólnopolskiego

O dalszych szczegółach będziemy informować drogą mailową.

 

Więcej informacji o projekcie TUTAJ

 

Szkolenie zostało zrealizowane przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przy współpracy
z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
dzięki wsparciu finansowym:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

(PM)

Nie da się przenieść przyrody na lady sklepów – Środowisko nr 8/2014

Komunikat 12

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z sierpniowym wydaniem miesięcznika Środowisko.

W nowym numerze znajdziecie Państwo wywiad z Jolantą Kamieniecką z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, koordynatorem projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000. Realizowany projekt ma na celu budowanie pozytywnych relacji turystyki z ochroną przyrody a szczególnie organizatorów turystyki wiejskiej z ochroną różnorodności biologicznej. Jak podkreśla ekspertka „W tym projekcie chodzi o to, żeby pod opieką przyrodnika przekonać się do tego, że Natura 2000  nie jest przeszkodą, a szansą. Dostarcza nam nowych możliwości i jest potencjałem do wykorzystania dla biznesu. Jeśli rozumie się dlaczego i co się chroni, to wiele mitów czy nieporozumień może być wyjaśnionych, np. tych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, które np. nie dotyczą drobnej infrastruktury turystycznej”.

Z pełnym tekstem wywiadu można zapoznać się klikając w poniższego linka:
wywiad z mgr J. Kamieniecką

W najnowszym numerze znajdziecie Państwo także artykuły na temat fotowoltaiki, GMO czy Unijnego programu Life dotyczącego finansowania projektów środowiskowych.

Zachęcamy do lektury!

(PM)

Publikacja „European bathing water quality in 2013”

Wszystkim zainteresowanym analizą jakość wód kąpieliskowych w 2013 roku polecamy publikację „European bathing water quality in 2013” przygotowaną przez Europejską Agencję do spraw Środowiska (EEA). W opracowaniu znależć można również trendy zmian jakości wód od 1990 roku dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Albanii i Szwajcarii.

Więcej informacji i publikacja do pobrania w formacie pdf na stronie Europejskiej Agencji ds. Środowiska

 

(JK, PM, źródło: msport.gov.pl, eea.eupropa.eu)

 

Ratujmy konie z Morskiego Oka

Obszar Natura 2000 Tatry (źródło: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=PLC120001#2)
Obszar Natura 2000 Tatry (źródło: natura2000.eea.europa.eu)

W celu ochrony wyjątkowości flory i fauny Tatr oraz właściwego ich udostępniania powołano Tatrzański Park Narodowy. Ponadto ze względu na mnogość siedlisk przyrodniczych masyw został także wpisany do Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000. Tym bardziej więc niepokoją doniesienia, że na tym obszarze, gdzie przecież powinno się do przyrody podchodzić ze szczególnym szacunkiem i dbałością o jej zachowanie dochodzi do zamęczania koni wożących turystów do Morskiego Oka.

W niedzielę 20 lipca przewrócił się koń właśnie na tej trasie. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego wraz z weterynarzem ustaliła jednak, że koń jest w dobrym stanie a do incydentu doszło w skutek potknięcia się konia o kopyto drugiego konia z zaprzęgu.

Niemniej jednak Funkcjonariusze Straży Parku zidentyfikowali wśród wozaków naruszenia regulaminu. Z informacji zamieszczonych na stronie Parku wynika, że „Pierwszym z naruszeń okazało się złamanie zakazu przymuszania koni do pokonywania drogi pod górę kłusem (zakaz nie obowiązuje na odcinkach płaskich, tj. pomiędzy Dróżniczówką a Wodogrzmotami Mickiewicza – tam konie mogą przejść w kłus, o ile nie wynika to z popędzania przez fiakra). W drugim przypadku koń miał uszkodzoną podkowę.  Na osoby te zostaną nałożone kary przewidziane w regulaminie”.

Wyrazem dezaprobaty dla zaistniałej sytuacji jest akcja „Ratujmy konie z Morskiego Oka”. Więcej na temat tej inicjatywy można przeczytać TUTAJ.

(PM, źródło: Redakcja EkoNews, Tatrzański Park Narodowy)