Warsztaty Interpretatorów Przyrody „Ujście Warty”

Natura 2000 a turystyka > Agroturystyka w sieci natury > Warsztaty Interpretatorów Przyrody „Ujście Warty”

W dniach 13-15 września 2019 roku w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach odbyły się warsztaty dla Interpretatorów Przyrody o „Ujściu Warty”.

Celem warsztatu było odkrycie różnych sposobów eksplorowania przyrody, które można z powodzeniem wykorzystać.

Uczestnicy dowiedzieli się jakie zwierzęta zimują w rezerwacie, a jakie go opuszczają, kiedy warto je obserwować, w jakich miejscach i jak do tego się przygotować.

Warsztat ten to również doskonałe miejsce do zapoznania się z unikatową roślinnością występującą na tym terenie. Co obserwować jesienią, na co zwrócić uwagę, oraz co można zbierać, a co lepiej omijać szerokim łukiem.

Warsztat cieszył się dużym zainteresowaniem i zgromadził sporą ilość uczestników.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.