Jesienne spotkanie z sadem w Owczarach

Natura 2000 a turystyka > Agroturystyka w sieci natury > Jesienne spotkanie z sadem w Owczarach

21 września 2019 roku w Owczarach odbyło się jesienne spotkanie z sadem na którym uczestnicy zapoznali się z prowadzeniem tradycyjnego sadu.

Tradycyjny sad składa się głównie ze starych odmian owoców, podczas warsztatu jakie są stare odmiany drzew owocowych,  jak je pielęgnować i rozmnażać oraz uprawiać. Istotnym elementem było zapoznanie się się z podkładami które należy użyć do szczepienia. Dyskusję wśród uczestników wywołały nowe odmiany – czy warto? Jesienne spotkanie obfitowało również w szkolenie o zakładaniu ekologicznych ogrodów.

Po zajęciach teoretycznych odbyły się warsztaty z malowania toreb bawełnianych, które każdy z uczestników mógł zabrać ze sobą do domu.

Na zakończenie warsztatu wszyscy uczestnicy wspólnie przygotowali zupę dyniową gotowaną na ogniu oraz uczestniczyli w przygotowywaniu przetworów na zimę.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.