IV. DOPUSZCZALNE KIERUNKI GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH NATURA 2000

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody (art. 36) na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie zagrażają one zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin lub zwierząt ani nie wpływają w … Czytaj dalej IV. DOPUSZCZALNE KIERUNKI GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH NATURA 2000

III. ZASADY GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH NATURA 2000

III.1. Wstęp III.2. Ogólne zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000 III.3. Szczegółowe zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000 na podstawie planów zadań ochronnych i planów ochrony III.3.1.Plany zadań ochronnych III.3.2. Sporządzanie planów zadań ochronnych III.3.3. Działania szczegółowe dotyczące ochrony obszaru Natura 2000 wynikające z planu zadań ochronnych III.3.4. Plany ochrony III.3.5. Sporządzanie planów ochrony III.3.6. … Czytaj dalej III. ZASADY GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH NATURA 2000

II. PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH NATURA 2000

Podstawy prawe tworzenia sieci Natura 2000, działania organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie tych obszarów oraz możliwości udziału społeczeństwa w wyznaczaniu obszarów Natura 2000 i w tworzeniu ich listy zostały omówione w e-szkoleniu E-3. Omówione tam podstawowe akty prawne odnoszące się do sieci Natura 2000, jakimi są ustawa o ochronie przyrody oraz dyrektywa „siedliskowa”, mają również znaczenia … Czytaj dalej II. PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH NATURA 2000

(E6) Ochrona obszarów Natura 2000 i gospodarowanie na nich w świetle obowiązującego prawa

Autor: Anna Haładyj przy współpracy Bożenny Wójcik Celem niniejszego szkolenia jest wskazać na jakich zasadach i w oparciu o jakie akty prawne dokonuje się gospodarowanie na obszarach Natura 2000. Podstawy prawne przedstawiono wg stanu na 1 czerwca 2011 r. Ochrona obszarów Natura 2000 i gospodarowanie na nich w świetle obowiązującego prawa -wprowadzenie PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE … Czytaj dalej (E6) Ochrona obszarów Natura 2000 i gospodarowanie na nich w świetle obowiązującego prawa

VI. USTALANIE ZASAD OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 – NOWA JAKOŚĆ W OCHRONIE PRZYRODY

VI.1. Ogólne zasady postępowania na obszarach Natura 2000 VI.2. Szczegółowe zasady postępowania na obszarach Natura 2000 – plany ochrony VI.3.  Monitoring siedlisk i gatunków oraz raportowanie jego wyników   VI.1. Ogólne zasady postępowania na obszarach Natura 2000 Obszarów Natura 2000 nie można porównać z żadną inną formą ochrony przyrody istniejącą wcześniej w Polsce. Podstawowa różnica … Czytaj dalej VI. USTALANIE ZASAD OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 – NOWA JAKOŚĆ W OCHRONIE PRZYRODY

Konkurs „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” – IV edycja

Instytut na rzecz Ekorozwoju ma przyjemność poinformować, że w dniu 5 września 2011 r. rozpocznie się IV edycja ogólnopolskiego konkursu pn. „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”. Podobnie jak III edycja konkursu, która odbyła się w roku szkolnym 2009/2010, także teraz konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych z całej Polski. Tematyka konkursu … Czytaj dalej Konkurs „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” – IV edycja

I. Zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000 – wprowadzenie

E-szkolenie na temat roli sieci Natura 2000 w pobudzaniu ekorozwoju (zrównoważonego rozwoju) ma na celu pokazanie, że wprowadzanie ochrony obszarów Natura 2000 nie oznacza wcale (a w każdym razie nie musi oznaczać) zaniku aktywności gospodarczej na tych terenach, a na pewno działalności przyjaznej środowisku. Może często taką działalność wręcz uaktywnić. E-szkolenie ułatwi zapoznanie się z: … Czytaj dalej I. Zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000 – wprowadzenie

I. Zagrożenia dla przyrody obszarów Natura 2000 – wprowadzenie

E-szkolenie na temat zagrożeń dla przyrody obszarów Natura 2000 stanowi uzupełnienie e-szkoleń zamieszczonych na portalu „Natura 2000 a turystyka” – przede wszystkim dwóch z nich: E-2 „Sieć obszarów Natura 2000 w Polsce” oraz E-9 „Zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000”, ale też w dużym stopniu trzech nowych e-szkoleń: E-4 „Obszary wodne w sieci Natura 2000 – … Czytaj dalej I. Zagrożenia dla przyrody obszarów Natura 2000 – wprowadzenie

I. Sieć obszarów Natura 2000 w Polsce – wprowadzenie

Celem niniejszego e-szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji odnoszących się do nowej formy ochrony przyrody, wprowadzonej w Polsce w 2004 r. – wówczas, gdy Polska stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej. Choć od blisko siedmiu lat nasz kraj znajduje się w strukturach UE proces wyznaczania obszarów Natura 2000 tworzących Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000[1] jeszcze się … Czytaj dalej I. Sieć obszarów Natura 2000 w Polsce – wprowadzenie

Informacja nt. I etap Konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”

Informacja nt. I etap Konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” i rozpoczynamy II etap, który będzie trwał do 20 listopada br. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Testy stanowiące narzędzie do sprawdzenia wiedzy nt. obszarów Natura 2000 i innych zagadnień poruszanych w e-szkoleniach portalu rozwiązywało ok. 600 osób, a blisko 900 osób … Czytaj dalej Informacja nt. I etap Konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”