I. Zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000 – wprowadzenie

Natura 2000 a turystyka > E-szkolenia > (E9) Zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000 > I. Zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000 – wprowadzenie

E-szkolenie na temat roli sieci Natura 2000 w pobudzaniu ekorozwoju (zrównoważonego rozwoju) ma na celu pokazanie, że wprowadzanie ochrony obszarów Natura 2000 nie oznacza wcale (a w każdym razie nie musi oznaczać) zaniku aktywności gospodarczej na tych terenach, a na pewno działalności przyjaznej środowisku. Może często taką działalność wręcz uaktywnić. E-szkolenie ułatwi zapoznanie się z:

  • najodpowiedniejszymi dla obszarów Natura 2000 kierunkami rozwoju
  • niektórymi specyficznymi, a preferowanymi na tych obszarach, ścieżkami rozwoju
  • możliwościami takiego działania mieszkańców tych terenów oraz władz samorządowych, by mogli żyć na godnym poziomie i by można było zachować skarby przyrody dla dzieci i wnuków

Do rozważania kierunków rozwoju obszarów Natura 2000 skłaniać powinno uświadomienie sobie wartości tych obszarów – wartości o randze europejskiej. Wartość tę oceniamy oczywiście z punktu widzenia współczesności, ale należy pamiętać, że ma ona znaczenie dla potomnych, czyli dla pokoleń, które przyjdą po naszym – że i one będą chciały z przyrody korzystać.

powrót do spisu treści | następny rozdział