(E1) Ochrona przyrody w Polsce

Natura 2000 a turystyka > E-szkolenia > (E1) Ochrona przyrody w Polsce
Autor: Bożenna Wójcik
Współpraca:
Krzysztof Kamieniecki i Wojciech Piwowarski

E-szkolenie na temat ochrony przyrody stanowi wstęp do serii e-szkoleń nt. sieci obszarów Natura 2000. Ma ono ułatwić zapoznanie się z najistotniejszymi zagadnieniami dotyczącymi przyrody oraz form i sposobów jej ochrony.

Spis treści:

  1. Ochrona przyrody w Polsce – wprowadzenie
  2. CZYM JEST OCHRONA PRZYRODY?
  3. OCHRONA PRZYRODY W POLSCE
  4. OCHRONA PRZYRODY A ROZWÓJ LOKALNY
  5. ŹRÓDŁA INFORMACJI O OCHRONIE PRZYRODY

STRESZCZENIE (Teresa Lubaszewska)