Jak organizować turystykę w regionach, w których są obszary Natura 2000?

Potrzeba aktywnego wypoczynku jest zaspokajana w górach, na morzach i wodach śródlądowych, w krajobrazie wiejskim, nie tylko w lasach, ale i na bagnach lub łąkach (dotąd uważanych za tereny jedynie rolnicze). Moda na ekoturystykę się nasila. Obszary cenne przyrodniczo przyciągają również turystów przyrodników. Na wzór ich stylu bycia ekoturystyczne wycieczki odbywa się zwykle w małych, … Czytaj dalej Jak organizować turystykę w regionach, w których są obszary Natura 2000?

Obszary Natura 2000

Od zarania dziejów człowiek wykorzystywał naturę na swoją korzyść. Zmieniło to diametralnie wygląd naszej planety oraz w pewniej mierze sposób w jaki poszczególne ekosystemy funkcjonują.  Dziką naturę w pełni jej majestatu możemy jeszcze zaobserwować. Zawdzięczamy to m.in. obszarom objętym patronatem Natura 2000, Nadal się zastanawiasz, gdzie spędzić urlop? Roztocze Rozciągające się na wiele kilometrów, chronione … Czytaj dalej Obszary Natura 2000

Zielone inwestycje a ekoturystyka na terenach obszarów Natura 2000

Wielu z potencjalnych inwestorów postrzega zwiększenie obszarów Natura 2000 jako przeszkodę nie do pokonania pod względem realizacji planów inwestycyjnych. W chwili obecnej w Polsce tereny Natura 2000 obejmują ok. 21% powierzchni lądowej kraju. Zadaniem programu Natura 2000 jest przede wszystkim chronić tereny najcenniejsze przyrodniczo, które monitoruje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Lokalna społeczność zamieszkała na terenach … Czytaj dalej Zielone inwestycje a ekoturystyka na terenach obszarów Natura 2000

Szkolenie regionalne 6 – obszar północny

Komunikat 11 Szóste, ostatnie ze szkoleń regionalnych realizowanych w ramach projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 odbyło się w Chmielnie. W dniach 30 czerwca 1-2 lipca, podczas wykładów, warsztatów i wyjazdu studyjnego uczestnicy uczyli się rozpoznania zasobów przyrodniczych regionu, a następnie poznawali zasady i sposoby ich zagospodarowania turystycznego. Odbiorcami szkolenia byli organizatorzy turystyki na wsi, w … Czytaj dalej Szkolenie regionalne 6 – obszar północny

Szkolenie regionalne 5 – obszar południowo-wschodni

Komunikat 10 W dniach 13-15 czerwca w Czorsztynie odbyło się piąte szkolenie z cyklu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000. Spotkanie składało się z części referatowej, warsztatowej oraz wyjazdu studyjnego. Podczas szkolenia uczestnicy uczyli się jak wdrażać praktyczną wiedzę nt. prawidłowego wykorzystania zasobów przyrodniczych obszarów Natura 2000 w turystyce wiejskiej na poziomie lokalnym. W szkoleniu wzięli udział … Czytaj dalej Szkolenie regionalne 5 – obszar południowo-wschodni

Szkolenie regionalne 4 – obszar południowo-zachodni

Komunikat 9 Czwarte z cyklu szkoleń regionalnych organizowanych w ramach projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 odbyło się w Radomierzu w województwie dolnośląskim. W dniach 5-7 czerwca uczestnicy szkolenia brali udział w wykładach, warsztatach i wyjeździe studyjnym, których celem było rozpoznanie zasobów przyrodniczych regionu, a następnie wypracowanie zasad i sposobów ich zagospodarowania turystycznego. W szkoleniu uczestniczyli organizatorzy … Czytaj dalej Szkolenie regionalne 4 – obszar południowo-zachodni

Szkolenie regionalne 3 – obszar środkowo-wschodni

Komunikat 8 Trzecie z cyklu szkoleń regionalnych Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 odbyło się na Lubelszczyźnie w miejscowości Wojciechów w dniach 29-31 maja. Uczestnicy szkoleń wysłuchali referatów i wzięli udział w warsztatach tematycznych o sposobach odpowiedzialnego udostępniania turystycznego zasobów przyrodniczych, promocji w ekoturystyce i ekocertyfikacji. Podczas wyjazdu studyjnego omówione zostały dwa obszary Natura 2000 – Płaskowyż Nałęczowski … Czytaj dalej Szkolenie regionalne 3 – obszar środkowo-wschodni

Szkolenie regionalne 2 – obszar środkowo-zachodni

Komunikat 7 W dniach 21-23 maja w Zajączkowie koło Pniew odbyło się drugie szkolenie regionalne w ramach projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000. Głównym celem szkolenia było rozpoznanie przez uczestników zasobów przyrodniczych regionu, a następnie wypracowanie zasad i sposobów ich zagospodarowania turystycznego. Odbiorcami szkolenia byli organizatorzy turystyki na wsi, w tym reprezentanci stowarzyszeń agroturystycznych m.in.: Lubuskiego … Czytaj dalej Szkolenie regionalne 2 – obszar środkowo-zachodni

(E7) Plany ochrony obszarów Natura 2000

Autor: Paweł Pawlaczyk Celem niniejszego e-szkolenia jest omówienie założeń, zasad, systemu pojęciowego i logiki, na których powinno się opierać planowanie ochrony konkretnych obszarów Natura 2000. Spis treści: Wprowadzenie Dokąd zmierzamy? Sporządzanie planów ochrony i planów zadań ochronnych. Miejsce planów w systemie prawnym Jak w tym uczestniczyć? Na ile i w jaki sposób można wpłynąć na … Czytaj dalej (E7) Plany ochrony obszarów Natura 2000

III. Mokra robota. Gospodarka uwzględniająca specyfikę obszarów mokradłowych. Wymogi Natury 2000

III.1. Rolnictwo na terenach bagiennych i zalewowych III.2. Leśnictwo bagienne III.3. Stawy rybne III.4. Rybactwo śródlądowe III.5. Rybołówstwo morskie – dalekomorskie i łódkowe   III.1. Rolnictwo na terenach bagiennych i zalewowych Wiele torfowisk i terenów zalewowych to obszary użytkowane rolniczo, ekosystemy półnaturalne zależne z jednej strony od bagiennych lub zalewowych warunków wodnych, a z drugiej … Czytaj dalej III. Mokra robota. Gospodarka uwzględniająca specyfikę obszarów mokradłowych. Wymogi Natury 2000