Wystawa „W sieci natury” na konferencji „100-lat Ochrony Środowiska w Polsce”

Natura 2000 a turystyka > Agroturystyka w sieci natury > Wystawa „W sieci natury” na konferencji „100-lat Ochrony Środowiska w Polsce”

W dniach 15-16 czerwca 2020 roku w Warszawie, w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyła się konferencja „100-lat Ochrony Środowiska w Polsce – i co dalej?”, która była podsumowaniem obecnej wiedzy dotyczącej stanu środowiska w naszym kraju, wyzwań jakie stoją obecnie przed przyrodnikami, oraz zagrożeń jakie czekają na rodzime środowisko, a związane są z obserwowaną zmianą klimatu.

W trakcie konferencji można było oglądać drugą część, przygotowanej przez uczestników projektu, wystawy „W sieci natury”.

Konferencja odbyła się w reżimie sanitarnym, to też na miejscu wystawę mogło obejrzeć tylko 50 osób. By przybliżyć uczestnikom internetowym tematykę, była również prezentowana w trakcie transmisji na żywo.

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.