nabór na certyfikat Agroturystyka przyjazna Naturze „Blisko Natury”

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > W projekcie > nabór na certyfikat Agroturystyka przyjazna Naturze „Blisko Natury”
Nabór nalogoBliskoNatury  Certyfikat  Agroturystyka
PrzyjazlogoAPN2000na Naturze
“Blisko Natury”

Certyfikat „Blisko Natury” jest pierwszym i jedynym ekocertyfikatem w Polsce, który skupia się głównie na ofercie turystyki przyrodniczej prowadzonej w ramach działalności obiektu, a nie wyłącznie na infrastrukturze obiektu i jej przyjazności dla środowiska.

Certyfikat „Blisko Natury” to certyfikat turystyki zrównoważonej, który przyznajemy   obiektom turystyki wiejskiej, głównie gospodarstwom agroturystycznym posiadającym  ofertę turystyki przyrodniczej, prowadzonej na terenie obszaru  Natura 2000 lub  ewentualnie na innych formach ochrony przyrody.

Posiadanie certyfikatu podnosi rangę obiektu turystyki wiejskiej i daje okazję dotarcia do nowych klientów zainteresowanych atrakcjami przyrodniczymi. Obiekty, które otrzymają certyfikat będą promowane przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju m.in. na stronie www.natura2000.org.pl i w e-publikacjach. Ponadto uczestnicy projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń)” otrzymali darmowe konsultacje z ekspertami ds. przyrody oraz mieli możliwość  wzięcia udziału w warsztatach tworzenia oferty przyrodniczej i zaznajomienia się z różnymi formami promocji obiektu.

Procedura  nadawania Certyfikatu w roku 2015 jest bezpłatna.

Przyjmowanie zgłoszeń:  23 czerwca –  08 lipca  2015 r. –  UWAGA! Nabór przedłużony do  15 lipca 2015 r.

Audyt Certyfikujący (wyjazdy terenowe do aplikantów):20 lipca- 15 września 2015r.

Decyzja Kapituły Certyfikującej o przyznaniu certyfikatu „Blisko Natury: październik 2015r.

Uroczyste rozdanie certyfikatów: październik/listopad 2015r.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie

ankieta online certyfikat Blisko Natury

i nadesłanie ofert turystycznych (lub założeń do oferty w przypadku jej braku) najpóźniej do dnia 15 lipca 2015 roku na adres e-mail: agroturystyka.natura@gmail.com

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru, zawartości oferty  i inne informacje  znajdują się w poniższych  załącznikach.  

regulamincertyfikatubliskonatury

Załączniki do regulaminu:

zalacznik1.manualidentyfikacjigraficznej

zalacznik2.Wyposażenie w sprzęt certyfikowanego Obiektu Turystyki Wiejskiej

zalacznik3.Sugerowana zawartość oferty w ramach certyfikatu

załącznik 4   ankieta online certyfikat Blisko Natury

załącznik 5 Zasady.naboru.Certyfikat.Blisko.Natury.2015.

Certyfikat jest nadawany w ramach projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń)” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Operatorem Certyfikatu jest Fundacja  Instytut na rzecz Ekorozwoju.

ine_logo_mediumlogo_kolor_NFOS.dofinansowano_pl