cykl szkoleń w ramach projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000”, marzec 2015

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > W projekcie > cykl szkoleń w ramach projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000”, marzec 2015

ppt.projekt.Agrotravel 2015

agroturysytkaonline03.2015

Prezentacja.dobrepraktykizagranica.03.2015

InE_Karczak_03.2015

Ochrona_przyrody_turystyka

warsztatyterenowe (2)zgorywszyscy DSC_0180 prezentacjaregionow4 DSC_0378 DSC_0315 DSC_0420 KrzysztofGorski1 DSC_0372DSC_0450

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zorganizowała  cykl  szkoleń  dla  członków stowarzyszeń gospodarstw agroturystycznych i  innych organizacji   z  Polski.

Celem szkoleń było  przygotowanie uczestników do utworzenia oferty turysty stycznej wykorzystującej walory przyrodnicze regionu w ramach aplikowania o certyfikat Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 „ Blisko Natury”.

W marcu 2015 roku odbyły się 3 szkolenia:

  1. Szkolenie  w Gniewie w dniach 09-11 marca 2015 r. dla organizacji z  województw: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-mazurskie, Podlaskie, Kujawsko-Pomorskie.
  2. Szkolenie   w Tworzyjankach w dniach 16- 18 marca 2015 r. dla organizacji z  województw: Lubuskie, Mazowieckie, Łódzkie, Lubelskie.
  3. Szkolenie  w Niepołomicach w dniach 23-25 marca 2015 r. dla organizacji z  województw: Małopolskie, Dolnośląskie, Podkarpackie, Opolskie i Śląskie

Tematy, które zostały przedstawione podczas szkoleń:

  • Dobre praktyki z kraju i zagranicy w zakresie tworzenia oferty turystycznej na terenach Natura 2000 i innych formach ochrony przyrody
  • Koncepcja promocji ofert agroturystycznych z zakresu turystyki przyrodniczej w internecie
  • Tworzenie oferty turystycznej
  • Obszary Natura 2000 w Polsce i regulacje prawne obowiązujące dla organizatorów turystyki przyrodniczej na tych obszarach

Szkolenia realizowane są w ramach projektu ” Agroturystyka przyjazna Naturze 2000″.

Projekt jest  dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.