IX. ZALECANE PUBLIKACJE

  • Cabaj W., Kruczek Z., Podstawy geografii turystycznej. Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2007.
  • Gaworecki W., Turystyka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
  • Gołembski G., Kompendium wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
  • Krzymowska-Kostrowicka A. Geoekologia turystyki i wypoczynku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  • Witkowski Z., Mroczka A., Adamski P., Bielański M., Kolasińska A. Nielegalna dyspersja turystów – problem parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce. „Folia Turistica”, nr 22, 2010.
  • Zaręba D., Ekoturystyka, wyzwania i nadzieje. PWN, Warszawa 2000.
  • Witkowski Z., Mroczka A., Turystyka i rekreacja na obszarach Natura 2000 w regionie alpejskim w świetle standardowych formularzy danych. Materiały z Konferencji z cyklu „Ochrona przyrody a turystyka” pn. „Turystyka w parkach narodowych i obszarach Natura 2000”. Uniwersytet Rzeszowski, 11-13 maja 2011.

poprzedni rozdział | powrót do spisu treści