Szkolenie „Susza – ten problem dotyczy także Ciebie” w ramach Pol’and’Rock Festiwal

Natura 2000 a turystyka > Agroturystyka w sieci natury > Szkolenie „Susza – ten problem dotyczy także Ciebie” w ramach Pol’and’Rock Festiwal

W dniu 27 lipca 2020 pojawiliśmy się na Największej Domówce Świata w ramach Pol’and’Rock Festiwal, zorganizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Z powodu epidemii cały festiwal został przeniesiony do internetu, a razem z nim Akademia Sztuk Przepięknych w ramach której odbyło się nasze szkolenie z projektu „Agroturystyka w sieci natury”.

Szkolenie dotyczył problemu z jakim boryka się nasz kraj, czyli ogromnej suszy i małej ilości wody pitnej. Na warsztacie głównie poruszony został wątek problemów jakie występują w obszarach Natura 2000. Między innymi tereny Beskidów, Wielkopolski, czy tereny bagienne. A także można było dowiedzieć się o niebezpieczeństwie jakie niesie za sobą wodo żerny trawnik.

Szkolenie można obejrzeć tutaj:

Opublikowany przez Agroturystyka w sieci natury Poniedziałek, 27 lipca 2020

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.