Internetowa wystawa „Blisko natury”

Natura 2000 a turystyka > Agroturystyka w sieci natury > Internetowa wystawa „Blisko natury”

W związku z szalejącą w Europie i na świecie epidemią koronawirusa Covid-19, chcemy w sposób zdalny zaprezentować Wam rozszerzoną wersję zdalnej wystawy fotograficznej w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury”. Fotografie powstały w ramach warsztatów przeprowadzonych w projekcie, a ich autorami są uczestnicy. Zachęcamy do obejrzenia, skomentowania i zadawania pytań, jeśli takie się pojawią.

Wystawa powstała w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.