`Ważny komunikat konkursowy!`

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > W projekcie > `Ważny komunikat konkursowy!`

Wszystkim uczniom, nauczycielom i dyrekcjom szkół przypominamy, że prace konkursowe uczestników zakwalifikowanych do 2. etapu wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia pracy powinny zostać dostarczone do Instytutu na rzecz Ekorozwoju przed godziną 24.00 dnia 9 kwietnia 2010 r.

galeria