Zagraniczne

Wybrane strony i portale zagraniczne poświęcone sieci Natura 2000

Oficjalna strona Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

Oficjalna strona sieci Natura 2000 na portalu Komisji Europejskiej – podstawy prawne, materiały metodyczne i informacyjne.

BirdLife International

Strona poświęcona sieci Natura 2000 międzynarodowej organizacji, która wypracowała kryteria wyznaczania ostoi ptaków (IBA), uznawanych za obszary ptasie sieci Natura 2000.

Oficjalny serwis Natura 2000 Republiki Francuskiej
Oficjalny serwis Natura 2000 Republiki Czeskiej
Oficjalny serwis Natura 2000 Republiki Federalnej Niemiec 

 

 

http://www.natura2000.org.pl/imgekoprojekty/image/materialy/gdos.jpg