Zmiany w tworzeniu sieci Natura 2000 w Polsce w latach 2007–2008 i w pierwszym półroczu 2009 r.

Natura 2000 a turystyka > Publikacje > Zmiany w tworzeniu sieci Natura 2000 w Polsce w latach 2007–2008 i w pierwszym półroczu 2009 r.

Niniejszy raport został przygotowany w ramach projektu „Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju” realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym jego celem jest podsumowanie zmian we wdrażaniu sieci Natura 2000 w Polsce, które nastąpiły od momentu poprzedniej aktualizacji treści portalu „Natura 2000 a turystyka” (http://natura2000.org.pl), jaka miała miejsce w 2007 r. Ponadto raport dostarcza informacji o aktualnym stanie wdrażania tej sieci w Polsce.

Raport ma charakter edukacyjno-informacyjny, by mógł służyć również osobom korzystającym z portalu. W raporcie starano się wyjaśnić niejasności odnoszące się do statusu formalnego obszarów Natura 2000 w Polsce, pokazać, co działo się w zakresie tworzenia sieci Natura 2000 w Polsce od 2007 r., a także oszacować, kiedy ten proces może się zakończyć. Te dwa lata, które upłynęły od ostatniej aktualizacji portalu, to okres bardzo ważny w procesie tworzenia w Polsce sieci Natura 2000.

Z rozeznania dokonanego przez Instytut wynika, jak bardzo potrzebne są informacje o sieci Natura 2000 kierowane do różnych grup społeczeństwa i jak ważną rolę odgrywa – i mamy nadzieję, że nadal będzie odgrywać – portal „Natura 2000 a turystyka”. Zamiarem Instytutu jest, by odpowiadał on na tak szerokie zapotrzebowanie, przynajmniej ze strony kręgów oświatowych i turystycznych oraz ze strony organizacji pozarządowych. Mamy również nadzieję, że niniejszy raport choć po części odpowiada na to zapotrzebowanie.

 

RAPORT


ZMIANY W TWORZENIU SIECI NATURA 2000 W POLSCE
W LATACH 2007-2008 I W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2009 R.

 


Autor:

Bożenna Wójcik


Warszawa 2009