Raport nt. zmian w tworzeniu sieci Natura 2000 w Polsce w latach 2009-2011

Natura 2000 a turystyka > Publikacje > Raport nt. zmian w tworzeniu sieci Natura 2000 w Polsce w latach 2009-2011

Prezentowany Raport nt. zmian w tworzeniu sieci Natura 2000 w Polsce w latach 2009-2011 został przygotowany w ramach projektu „Szerokie wody Natury 2000” realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podstawowym jego celem jest zebranie i przedstawienie zmian, jakie zaszły w sprawach związanych z wdrażaniem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce od momentu przygotowania poprzedniego raportu oraz od poprzedniej aktualizacji treści portalu „Natura 2000 a turystyka” (http://natura2000.org.pl), a więc od wiosny 2009 r. Ze względu na to, iż zmiany w zakresie tworzenia sieci Natura 2000 są znaczące, aktualizacja zasobów portalu jest konieczna, by mógł on pełnić nadal swe funkcje edukacyjne i informacyjne.

Ponadto celem raportu jest dostarczenie aktualnych zbiorczych informacji o stanie wdrażania sieci Natura 2000 w Polsce czytelnikom portalu zainteresowanym tym zagadnieniem.

 

RAPORT


NT. ZMIAN W TWORZENIU SIECI NATURA 2000

W POLSCE W LATACH 2009-2011

 

Autor:

Bożenna Wójcik


Warszawa 2011

Zobacz też Raport z lat 2007-2009 >>>