Broszura „Natura 2000 – ABC dla turystyki”

Natura 2000 a turystyka > Publikacje > Broszura „Natura 2000 – ABC dla turystyki”

Aby rozwijać turystykę na obszarach Natura 2000 w sposób przyjazny dla środowiska, trzeba jej rozwój odpowiednio i odpowiedzialnie zaplanować i realizować. W tym celu należy zdobywać wiedzę o obszarach Natura 2000 oraz odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jakie korzyści i straty powoduje rozwój turystyki, szczególnie na obszarach przyrodniczo cennych, m.in. Natura 2000?
  • Jakie cele gospodarcze i społeczne można osiągnąć dzięki rozwojowi turystyki?
  • Jakie formy turystyki są najbardziej odpowiednie dla obszarów Natura 2000?
  • Jak zarządzać turystyką w sposób zrównoważony?
  • Jak buduje się proekologiczny produkt turystyczny?
  • Czy Natura 2000 jest lub może być marką w turystyce?

Niniejsza publikacja przedstawia najważniejsze wymogi dla turystyki przyjaznej środowisku, czyli organizowanej i uprawianej świadomie – z myślą o prawach przyrody, o prawie przyszłych pokoleń do tego bogactwa, bez szkody w zaspokajaniu bieżących potrzeb rozwoju i zachowania godnego poziomu życia mieszkańców cennych przyrodniczo regionów turystycznych.

 

BROSZURA

NATURA 2000 – ABC DLA TURYSTYKI

 

Autorzy:

Jolanta Kamieniecka
Bożenna Wójcik

 

Warszawa 2010