III. Wzory ogłoszeń o podaniu do publicznej wiadomości informacji wraz z komentarzami

Natura 2000 a turystyka > Podręcznik obywatela > III. Wzory ogłoszeń o podaniu do publicznej wiadomości informacji wraz z komentarzami

Ta część Podręcznika zawiera 2 wzory ogłoszeń o podaniu do publicznej wiadomości informacji jakie organy właściwe powinny przygotowywać – jeden dotyczący przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu, a drugi o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wzory te powinny pomóc organizacjom w zorientowaniu się jakich informacji mogą oczekiwać od organów administracyjnych oraz w ocenie prawidłowości działań tych organów.

Dla ułatwienia korzystania z tych wzorów dostępne są one w wersji Word. Dodatkowe informacje i komentarze zaznaczono na niebiesko i zamalowano na szaro.

 

III-1. Wzór podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu

III-2. Wzór podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach