I. Wzór publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Natura 2000 a turystyka > Podręcznik obywatela > I. Wzór publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Od 16 listopada 2010 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które przewiduje jeden wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów informacji o środowisku i jego ochronie. Zmieniło ono sposób udostępniania informacji o środowisku, ale zmiana ta dotyczy głównie nowo wytwarzanych informacji. Dane o informacjach zawartych w dotychczasowych kartach nadal będą dostępne na poprzednich zasadach – przy wykorzystaniu różnych kart w zależności od tego jakiego typu dokumentu i informacji się poszukuje.

Tak więc w zależności od tego kiedy wytworzona została informacja, której się poszukuje trzeba wykorzystywać inne wzory formularzy.

Jeśli poszukujesz informacji o środowisku wytworzonej przed 16 listopada 2010 r. to tutaj szukaj przydatnych do tego celu formularzy.

Jeśli poszukujesz informacji o środowisku wytworzonej po 16 listopada 2010 r.to tutaj znajdziesz przydatne do tych poszukiwań informacje.