Wyniki konkursu 2009/2010

Komunikat o wynikach III edycji konkursu

OBSZAR NATURA 2000 SKARBEM REGIONU

W dniu 12 maja 2010 roku Komisja Konkursowa w składzie:

  • przewodniczący – Witold Lenart,
  • członkowie – Małgorzata Barecka, Anna Kalinowska, Maria Kulik, Urszula Poziomek, Jolanta Zientek-Varga, Jan Wysokiński

po formalnej i merytorycznej ocenie prac nadesłanych w 2. etapie konkursu przyznała ich autorom 10 równorzędnych nagród i 10 równorzędnych wyróżnień.

Poziom prac konkursowych Komisja Konkursowa oceniła jako wysoki.

Komisja Konkursowa odnosi się z uznaniem do tych uczniów, którzy podjęli trud uczestniczenia w konkursie i wyraża przekonanie, że udział w konkursie przyniósł wszystkim satysfakcję i był ciekawym doświadczeniem również dla tych uczniów, którzy nie zostali wyróżnieni lub nagrodzeni.

Nagrody otrzymali:

Uczeń (miasto)
Tytuł nagrodzonej pracy Do pobrania
Tomasz Góralczyk (Tomice) Dolina dolnej Skawy
Zuzanna Hartwich (Trzemeszno) Brzozówiec – obszar Natura 2000
Bartłomiej Janeczek (Olesno) Tatry
Marek Kaczmarczyk (Bańska Niżna) Bór na Czerwonem
Monika Kempińska (Chmielno) Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego
Justyna Kowalczyk (Słupca) Lasy Żerkowsko – Czeszewskie
Adrianna Nickel (Syców) Dolina Baryczy
Sebastian Rutkowski (Obrowo) Fort IV w Toruniu
Anna Woźniak (Słupca) Stawy Kiszkowskie
Julita Zapilaj (Ełk) Bagna Nietlickie

Wyróżnieni zostali:

Uczeń (miasto) Tytuł wyróżnionej pracy Do pobrania
Martyna Danowska (Łomża) Bagna Narwiańskie
Tomasz Jamka (Kluczbork) Ostoja Wigierska
Magdalena Kubarek (Tomice) Dolina Baryczy
Monika Markowska (Krynka) Dolina Zwolenki
Angelika Pietrowska (Białystok) Puszcza Knyszyńska
Michał Popławski (Białystok) Dolina Biebrzy
Dagmara Rataj (Zakopane) Pieniny
Daria Anna Romanowska (Łomża) Dolina Dolnej Narwi
Barbara Szetela (Grodzisko) Prezentacja o Ostoi Czarnorzeckiej
Aleksandra Witkoś (Krosno) Lasy Janowskie

Nauczycielom opiekującym się autorami nagrodzonych prac Komisja przyznała pamiątkowe dyplomy:

Nauczyciel Szkoła (Miasto)
p. Zofia Gajos Gimnazjum im. Noblistów Polskich (Tomice)
p. Katarzyna Jatczak Gimnazjum w Zespole Szkół im. M. Kosmowskiego (Trzemeszno)
p. Elżbieta Dymon Gimnazjum im Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Olesno)
p. Grzegorz Stolarczyk Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Gimnazjum (Bańska Niżna)
p. Stanisław Klimowicz Gimnazjum (Chmielno)
p. Anna Szrama Gimnazjum im. M. Kopernika (Słupca)
p. Renata Wojciechowska Gimnazjum im. Jana Pawła II (Syców)
p. Przemysław Piotrowski Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II (Obrowo)
p. Renata Nowicka Gimnazjum im. M. Kopernika (Słupca)
p. Marzena Dorota Gryszko Gimnazjum nr 3 im. Kardynała St. Wyszyńskiego (Ełk)

Komisja Konkursowa przyznała nagrodę regulaminową Publicznemu Gimnazjum nr 6 im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku, skąd nadesłano najwięcej prac spełniających kryteria uczestnictwa w 2. etapie konkursu.

Komisja przyznała również nagrodę specjalną pani Małgorzacie Schubert – nauczycielce z Gimnazjum M. Skłodowskiej-Curie Zespołu Szkół w Pszczewie za wyjątkowo cenną inicjatywę dydaktyczno-wychowawczą angażującą grupę uczniów w pracę zespołową nad promocją wybranego obszaru Natura 2000.

Zespół Instytutu na rzecz Ekorozwoju gratuluje wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom i zaprasza laureatów wraz z opiekunami,

na uroczyste rozdanie nagród,

które odbędzie się na konferencji podsumowującej projekt
pt. „Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju”
w dniu 18 czerwca 2010 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej 3a w Warszawie.