I edycja, rok szkolny 2005/2006

KONKURS „Obszar NATURA 2000 skarbem regionu”
pod Honorowym Patronatem Głównego Konserwatora Przyrody

Konkurs o zasięgu ogólnopolskim adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnalzjalnych. Konkurs polega na przygotowaniu materiałów umozliwiających stworzenie strony internetowej, lub wykonanie takiej strony internetowej.

Część 3

ulotka informacyjna promująca obszar Natura 2000

Po zapoznaniu się z oceną prac zgłoszonych do pierwszej części Konkursu Komisja postanowiła nagrodzić następujące prace:

1. miejsce – praca pt. „Dolina Górnej Wisły” autorstwa Wojciecha Supernaka z I LO w Cieszynie

2. miejsce – praca pt. „Podziemia Tarnogórsko-Bytowskie” autorstwa Sonii Sikory z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach

3. miejsce – ex aequo – praca pt. „Puszcza Niepołomicka” autorstwa Wiktora Olko z V LO w Krakowie oraz praca „Ujście Warty” autorstwa Elżbiety Sicińskiej z LO w Rzepinie

Ponadto Komisja postanowiła wyróżnić następujące prace:

„Oświęcim – Dolina Dolnej Soły” autorstwa Oskara Sala z Powiatowego Zespołu Nr.2 Szkół Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu

Część 2

usługa lub impreza ekoturystyczna w obszarze Natura 2000

Po zapoznaniu się z oceną prac zgłoszonych do pierwszej części Konkursu Komisja postanowiła wyróżnic następującą pracę:

„Bieszczady pod Lupą” autorstwa Moniki Piotrowskiej z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy

Część 1

opis przyrodniczy obszaru Natura 2000 wraz z rysem historycznym i planem wycieczki

Po zapoznaniu się z oceną prac zgłoszonych do pierwszej części Konkursu Komisja postanowiła nagrodzić następujące prace:

1. miejsce – praca pt. „Góry i Pogórze Kaczawskie” autorstwa Natalii Piechowiak z II LO w Głogowie

2. miejsce – praca pt. „Dolina Górnej Wisły” autorstwa Katarzyny Jazowskiej z Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu

3. miejsce – praca pt. „Stawy Przemkowskie” autorstwa Arkadiusza Daleckiego z II LO w Lubinie

Ponadto Komisja postanowiła wyróżnić następujące prace:

„Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie” autorstwa Grzegorza Gwóździa z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach

„Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie” autorstwa Sebastiana Korpaka z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach