Uroczysko „Dolina Sarenek”

Nazwa i adres firmy

Uroczysko „Dolina Sarenek”
właściciel: Marek Dudkiewicz

Adres: Hołny Wolmera 39,
16-500 Sejny
Tel. 0.603 264 681.

www.relaks-holny.pl
turystyka@relaks-holny.pl

Historia i struktura działalności

Działalność turystyczna w Uroczysku „Dolina Sarenek” została rozpoczęta jeszcze w niepełnym zakresie latem 2009r. W maju został oddany do użytkowania budynek mieszkalny (budowa z własnych środków) i rozpoczęła się jego adaptacja w celu uzyskania odpowiedniego standardu i zakresu usług do przyjmowania gości (adaptacja i wyposażanie trwa do chwili obecnej – na ten cel został złożony wniosek do PROW „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”).

Pomysł przyjmowania gości powstał w związku z odkryciem Suwalszczyzny, jej niepowtarzalnego klimatu dla wypoczynku i unikalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych Pojezierza Sejneńskiego przez właściciela obiektu i jego najbliższych – mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Niespotykany układ pagórków, tajemniczość pół otoczonych naturalnie wyrosłymi lasankami, niespotykane ilości ptactwa drapieżnego i „pasące się” stada sarenek wokół urzekły właścicieli, którzy postanowili podzielić się z innymi tym rzadko spotykanym krajobrazem i specyfiką natury otaczającej siedlisko. Gospodarze mają nadzieję, że pobliski obszar Natura 2000 może mieć pozytywny wpływ na ilość i rodzaj klientów „kochających naturę”, których chcieliby szczególnie gościć przez cały rok w ”Dolinie Sarenek”. Jest to na razie krótki okres działalności i jeszcze nie w pełnym zakresie (cały czas trwa doposażenie i zagospodarowanie otoczenia kwatery w miarę uzyskanych środków), więc nie można zbyt dużo powiedzieć o klientach. Dotychczas byli to głównie Polacy, w tym fotograficy, którzy zdążyli już powrócić jesienią do Doliny Sarenek chociaż na klika dni, byli też goście z polecenia innych, co świadczy że pobyt u nas podoba się turystom. Spośród gości zagranicznych byli Niemcy, Holendrzy, Białorusini, Czesi, przyjezdni z Wielkiej Brytanii – są to jednak na razie pojedyncze osoby, ale gospodarze mają nadzieję, że to miejsce przyciągnie ich większą liczbę.

Współpraca kwatery jest bardzo szeroka, przede wszystkim z najbliższymi, bardzo życzliwymi sąsiadami, którzy pomagali w budowaniu i organizowaniu „Doliny Sarenek”, a teraz dostarczają produkty ze swoich gospodarstw i wspierają obsługę gości. Właściciele współpracują również z gospodarstwem jeździeckim KONIKOWO w sąsiedzkich Rachelanach, z Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną, Stowarzyszeniem „Ziemia Sejneńska”, biurami turystycznymi, które organizują wycieczki na pobliską Litwę, szczególnie do Wilna i Trok.

W planach na przyszłość widnieje chęć poszerzenia oferty o wypoczynek w naturze i rekreację ruchową dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Wszystko zależy od zainteresowania turystów tym miejscem i oczywiście od posiadanych środków.

Walory przyrodnicze

Obiekt położony wśród pagórków i lasów Ziemi Sejneńskiej, gdzie znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sejneńskie. Został on utworzony w 1998 r. celem ochrony i zachowania lokalnego niepowtarzalnego krajobrazu. Cechuje się on urozmaiconą rzeźbą terenu – kemy, ozy, wzniesienia morenowe – oraz licznymi jeziorami. Wśród nich wyróżnia się jezioro Sejwy – o powierzchni ponad 85 hektarów i głębokości do 21,5 m. Podłużne jezioro ma szeroki pas strefy przybrzeżnej z niezbyt liczną zabudową rekreacyjną.

Właśnie to miejsce jest obecnie proponowane przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List jako obszar Natura 2000 związany z Dyrektywą Siedliskową. Obszar ten ma powierzchnię 7456 ha i kod: PLH200007.

Oś obszaru stanowi dolina rzeki Kunisianki wraz z szeregiem polodowcowych jezior rynnowych. Zwartych kompleksów leśnych jest niewiele (głównie na terenie Puszczy Augustowskiej), jednak niepowtarzalnego uroku i klimatu temu terenowi dodają naturalnie rozsiane lasanki, pełne grzybów i tajemniczej dostojności, otaczające lub przetykające tereny rolnicze, łąki i pastwiska oraz tereny podmokle i jeziora. Duże różnice wysokości dodają malowniczości krajobrazowi.

O wyjątkowych walorach przyrodniczych terenu świadczą obecne rzadkie i zagrożone ekosystemy wodne, torfowiskowe i łąkowe – stwierdzono tu występowanie 15 typów siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim. Stanowią one aż 34% powierzchni, w tym przede wszystkim eutroficzne zbiorniki wodne i łąki ekstensywne oraz różnorodne torfowiska.

Wśród 22 gatunków zwierząt o znaczeniu europejskim warto wymienić m.in. rysia, wilka, kumaka nizinnego oraz kilka gatunków ptaków.

Pojezierze Sejneńskie, jako specjalny obszar ochrony siedlisk, leży na terenie Puszczy Augustowskiej, która jest z kolei obszarem specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) o znaczącej powierzchni ponad 115.377 ha. Jej kod to: PLB200002.

Cały kompleks Puszczy Augustowskiej, wraz z lasami litewskimi i białoruskimi, zajmuje powierzchnię około 160 tys. ha. i jest zarazem jednym z największych kompleksów leśnych na niżu Europy. Stanowi teren interesujący pod względem zarówno przyrodniczym, krajobrazowo-turystycznym jak i łowieckim, przez wzgląd na roślinność i elementy abiotyczne – rzeki i jeziora.

Bardzo dobrze zachowały się tu bory wilgotne i bory bagienne, występujące obok grądów i olsów. W południowej części ostoi – Dolinie rzeki Rospudy – zlokalizowany jest jedyne w Polsce stanowisko miodokwiatu krzyżowego. Łąki i tereny rolnicze stanowią ok. 10% powierzchni.

W tej ostoi ptaków chronionych na poziomie europejskim występuje 40 gatunków ptaków wymienianych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, z czego prawie polowa wpisana jest w Polską Czerwoną Księgę Zwierząt.
Na terenie Puszczy Augustowskiej, poza opisanym powyżej Obszarem Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sejneńskie znajdują się również Dolina Biebrzy 1 i Dolina Rospudy oraz Wigierski Park Narodowy, a także kilkanaście rezerwatów przyrody.

Oferta

Właściciele zapraszają do drewnianego domku, ukrytego w „Sarenkowej dolinie”, pośród pagórków i lasów Ziemi Sejneńskiej. Okolica zawdzięcza swą rzeźbę terenu lodowcowi, przez co krajobrazy są tu bardzo malownicze. Obiekt znajduję się w pewnym odosobnieniu od osad ludzkich oferując swym gościom błogi spokój podczas kontemplacji przyrody.

W domku gospodarze przez cały rok udostępniają noclegi i oferują usługi gastronomiczne – potrawy kuchni pogranicza.

Do dyspozycji gości jest 12 miejsc w 5 pokojach z łazienkami, pokój wypoczynkowy z telewizorem i ogólnodostępnym komputerem, jadalnia oraz sauna Infrared z muzyko- i koloroterapią. Wszędzie dostępny jest Internet bezprzewodowy, więc przyjeżdżając z własnym laptopem można wypocząć nie rezygnując z „kontaktu ze światem”.
Na zewnątrz znajduje się miejsce przystosowane do biesiad przy ognisku (pod lasankiem) i możliwość rozpalenia grilla (pod leszczyną).

Dla turystów uprawiających aktywne formy spędzania czasu czekają do wypożyczenia rowery oraz kije do nordic walking, a w pobliskim gospodarstwie jeździeckim Konikowo w Rachelanach można skorzystać z jazdy konnej pod fachowym okiem instruktora.

Obserwowanie przyrody i jej niepowtarzalnego uroku, zmiennego wraz z porami roku to propozycja gospodarzy aby spędzić czas „w zwolnionym tempie”. Można w tym celu:

 • wypoczywać na terenie uroczyska,
 • spacerować po malowniczej okolicy, polecane są wędrówki nad pobliskie jeziora,
 • maszerować z wykorzystaniem kijów Nordic Walking,

  szlak czarny o długości prawie 10 km, prowadzi od szlaku czerwonego w Sztabinkach – Krasnogruda – Dusznica – Ogrodniki. Wzdłuż trasy znajdują się dwa jeziora Sztabinki i Hołny oraz pobliskie transgraniczne jezioro Gaładuś (728,6 ha i 54,8m głębokości), z ciekawym dla nurków światem podwodnym. W miejscowościach Hołny Mejera i Krasnogruda warto zobaczyć pozostałości po dawnych dworach, w tym tzw. Miłoszówkę, gdzie noblista – Czesław Miłosz spędzał wakacje.

 • · zwiedzać ziemię sejneńską na rowerze, korzystając z sieci znakowanych szlaków Suwalszczyzny i terenów przygranicznych Litwy:

  szlak czerwony – prawie 70 km, trasa: Sejny – Smolany – Puńsk – Zaboryszki – Fornetka – Becejły – Rutka Tartak – Poplin – Okliny; niedaleko miejscowości Wesołowo znajduje się jezioro Boksze i rezerwat Bobruczek – najstarsza na Suwalszczyźnie ostoja bobra, zarastające jeziora,

  szlak niebieski – ok. 35 km, trasa: uroczysko Węgzał – Mikołajewo – Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Buda Ruska – Jeziorki – Karolin – Wierśnie – Giby – Pomorze – Sejny, uroczysko Węgzał położone jest na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, trasę przecina rzeka Czarna Hańcza, po drodze mija się jedno z większych zbiorników wodnych na ziemi sejneńskiej – jezioro Pomorze.

  szlak rowerowy zielony R65 – prowadzący południową częścią Suwalszczyzny, przez Puszczę Augustowską – po drodze warto odwiedzić Berżniki (dawne miasto z zabytkowym kościołem), Giby z pamiątkowym pomnikiem ofiar obławy NKWD i drewnianym kościółkiem, a także ukoić „duszę” widokiem na jeziora Pomorze i Zelwa oraz liczne rezerwaty przyrody (Łempis, Tobolinka, Kukle, Wilkokuk, Pomorze, Dolina Czarnej Hańczy), docierając do Kanału Augustowskiego i przejścia granicznego z Białorusią na śluzie Kurzyniec, gdzie od kwietnia do października można przejść na miejscu odprawę graniczną i celną płynąc kajakiem na stronę białoruską Kanału Augustowskiego – do rzeki Niemen.

 • popływać kajakiem Rospudą, Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim aż do Niemna (Białoruś),
 • relaksować się podczas grzybobrania,
 • udać się na wyprawę „tropami zwierząt” lub na
 • rejs statkiem po Wigrach.

W ofercie znajduje się również „Weekend bez obowiązków – czas relaksu”, czyli pakiet umożliwiający „zasłużony czas relaksu dla ciała na łonie natury i kojącej ciszy dla duszy”.

Obejmuje on zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki) a także udostępnienie terenu rekreacyjnego, sauny, sprzętu do Nordic Walking oraz rowerów. Na miejscu można skorzystać codziennie z masażu klasycznego: relaksacyjnego, rewitalizującego, ujędrniającego i odchudzającego.

Weekendowy wypad za miasto można skutecznie połączyć z wycieczką na Litwę (Wilno, Troki, Kowno, Druskienniki), gdyż Hołny Wolmera znajdują się jedynie 4 km od przejścia granicznego w Ogrodnikach! Gospodarze służą pomocą w organizowaniu tego typu wycieczek jak również wojaży po Suwalszczyźnie.

Osobom poszukującym zorganizowanego wypoczynku połączonego ze szczególną dbałością o zdrowie proponowane są 7-,10- i 14- dniowe wczasy rekreacyjno-zdrowotne i pobyty weekendowe w kameralnym gronie: Zdrowie i uroda w Dolinie Sarenek.

Oferta specjalistyczna obejmuje propozycje połączenia atrakcyjnego zestawu zajęć ralaksujących, zabiegów rewitalizujących i rekreacji ruchowej niezależnie od pory roku. Przy aktywności fizycznej następuje szybsze oczyszczanie i regeneracja organizmu, a seria zabiegów przyniesie widoczny efekt nie tylko w postaci odprężenia, ale wpłynie także zdecydowanie na ujędrnienie ciała, wzmocnienie mięśni i ogólne poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, co jest niewątpliwie skutecznym sposobem na zachowanie zdrowia i urody.

Poza tym w „Sarenkowej dolinie” można zorganizować spotkania integracyjne, pobyty świąteczne i imprezy okolicznościowe do 15 osób. Udostępniony sprzęt audiowizualny, kamera i wielofunkcyjna sala (można wydzielić 2 części) z internetem umożliwiają sprawną organizację szkoleń.

Uroczysko zaprasza w swe progi również na nocleg przed granicą z Litwą i relaks w czasie podróży. Jest ono łatwo dostępne dzięki bliskiemu sąsiedztwu z Ogrodnikami (przejście graniczne) i drogą krajową nr 16 – transgranicznym traktem Via Baltica w kierunku Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji czy Norwegii.

Będąc w okolicy warto zobaczyć również:

 • Klasztor podominikański w Sejnach,
 • Bazylikę Mniejszą pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach w stylu „baroku wileńskiego”,
 • Synagogę z lat 1860-70 w Sejnach (koncerty muzyki klezmerskiej),
 • Wakacyjny Dworek Czesława Miłosza „Mikaszówka”,
 • Muzeum Wigier w Starym Folwarku,

oraz uczestniczyć w sierpniowym Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej w Sejnach.

Promocja

Poza indywidualna stroną internetową, zamieszczane informacje o gospodarstwie i jego ofercie znaleźć można na różnych portalach internetowych, m.in. jako partner Pascal Travel Klubu, www.agrorystyka.pl. Ponadto promocja odbywa się poprzez współprace ze stowarzyszeniami agroturystycznymi: Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną, Stowarzyszeniem „Ziemia Sejneńska”, poprzez które następuje rozpowszechnianie ulotek promocyjnych i wizytówek (w tym na tragach turystycznych), a także zamieszczana jest oferta w folderze agroturystycznym. Wizytówki i ulotki znajdują się także w centrach informacji turystycznej w regionie i w Białymstoku.

Dotychczas informacja o Natura 2000 nie była szczególnie wyeksponowana w kwaterze, chociaż na miejscu są przewodniki i mapy okolicy.

Źródła: