Firma ekoturystyczna "Biebrza Eco-Travel"

W 1993 wysiłkiem przyrodników i naukowców przy wsparciu Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (WWF) oraz przyrodników i naukowców powstał Biebrzański Park Narodowy. Od tego momentu rozpoczyna się zainteresowanie Biebrzą jako miejscem atrakcyjnym dla turystyki przyrodniczej i wtedy właśnie firma rozpoczyna swą działalność. Oficjalnie firmę zarejestrowano w 1997 roku.

Nazwa i adres firmymala fotka

Firma ekoturystyczna Biebrza Eco-Travel
Prezes: mgr Katarzyna Ramotowska

ul. Kościuszki 26/11
19-110 Goniądz

adres internetowy: www.biebrza.com

Historia i struktura działalności

Na początku lat 90-tych Biebrzą interesowali się niemal wyłącznie naukowcy. Nie było wówczas kwater agroturystycznych, wypożyczalni sprzętu turystycznego, przewodników. W 1993 wysiłkiem przyrodników i naukowców przy wsparciu Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (WWF) oraz przyrodników i naukowców powstał Biebrzański Park Narodowy. Od tego momentu rozpoczyna się zainteresowanie Biebrzą jako miejscem atrakcyjnym dla turystyki przyrodniczej i wtedy właśnie firma rozpoczyna swą działalność. Oficjalnie firmę zarejestrowano w 1997 roku.

Od 1993 dzisiejsza pani prezes firmy Biebrza Eco-Travel, z wykształcenia biolog – botanik, zaś z zamiłowania – ornitolog zaczyna pracę jako przewodnik ekoturystyczny po bagnach biebrzańskich. Za rosnącym popytem na usługi turystyczne świadczone przez panią Katarzynę, nie nadążała podaż kwater dla turystów i wypożyczalni sprzętu. Pani Katarzyna jeździła do rolników i namawiała ich by wynajmowali pokoje gościom. Rozwój podaży kwater i wypożyczalni sprzętu turystycznego następował bardzo powoli, aż do opracowania Strategii marketingowej doliny Biebrzy w 2000r., w której wykazano możliwe korzyści z ekoturystyki.

W tym czasie w dolinie Biebrzy było około 20 kwater agroturystycznych, w 2005 roku było ich ponad 100. By ożywić, ale i podnieść jakość obsługi ruchu turystycznego pani Ramotowska przeprowadziła w latach 2000-2002 (przy wsparciu WWF) kurs dla przewodników po Biebrzy. Przybyła po nim grupka, oddanych regionowi ambasadorów lokalnej ochrony przyrody. Szkoleni głównie z umiejętności godzenia interesów klientów z interesem ochrony przyrody, to oni głównie zasilili lokalne kadry ekoturystyki. Aktualnie region jest rozwinięty na tyle, ze Pani Katarzyna skrupulatnie dobiera sobie usługodawców prowadząc „ranking przewodników i kwater” dyktowany rosnącymi oczekiwaniami klientów.

Firmę tworzy kilku etatowych pracowników administracji. Najważniejszy jest jednak towarzyszący serwis usługodawców: 15 przewodników (wyselekcjonowanych spośród 180 osób, które pani Katarzyna szkoliła), 28 kwaterodawców (wyselekcjonowanych spośród 300 obecnych w regionie); kilku przewoźników, ponad 20 wytwórców pamiątek, 15 wypożyczalni sprzętu turystycznego i ponad 20 jadłodajni.

Walory przyrodnicze

Dolina Biebrzy należy do kontynentalnego obszaru biogeograficznego. Powierzchnia jej dorzecza wynosi ponad 7000 km2, a długość to 165 km. Koryto nizinnej rzeki Biebrzy z licznymi meandrami i starorzeczami w różnym stadium zarastania ma naturalny charakter. Dlatego typowe dla rzeki są rozległe, coroczne zalewy, a dominującymi siedliskami są siedliska mokradłowe: zalewane wodami rzecznymi lub podtapiane wodami podziemnymi torfowiska i mułowiska, olsy i łąki. Dzięki takim warunkom Bagna Biebrzańskie są również główną stoją ptasią. Kilka gatunków ptaków osiąga tu największą liczebność nie tylko w skali Polski ale i Unii Europejskiej.

Z tych względów stworzono Biebrzański Park Narodowy, z czasem objęty również programem Natura 2000. Współistnieją tu specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Biebrzy, kod: PLH200008 (zmiana powierzchni kod: PLH20_13) oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Biebrzańska, kod: PLB200006. W ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 43 gatunków cennych ptaków na skalę europejską, a 25 gatunków zostało zamieszczonych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt.

Obszar ten został uznany przez Birdlife International za ostoję ptaków o randze światowej.

Oferta

Firma oferuje usługi przewodnickie po bagnach biebrzańskich, wynajem sprzętu turystycznego, zakwaterowanie w różnego rodzaju obiektach i tak nietypowe atrakcje jak np. lot balonem czy psie zaprzęgi. Firma organizuje zarówno programy na życzenie, jak i oferuje gotowe imprezy turystyczne (tzw. pakiety) kierowane do różnych segmentów odbiorców. W pakiecie „Programy na Każdą Kieszeń” do wyboru są:

  • Kilkugodzinne lub kilkudniowe wyprawy z przewodnikiem dla dorosłych, czyli „Przygoda z przyrodą i kulturą Biebrzy”,
  • Coś ekstra dla dzieci do wypraw z przewodnikiem, czyli „Pobyty rodzinne”,
  • Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej, czyli „Żywe lekcje przyrody”,
  • Pobyty integracyjne dla firm,
  • Spływy dziką rzeką – kajakiem, canoe, tratwą, pychówką,
  • Wczasy agroturystyczne w wiodących kwaterach biebrzańskich.

Natomiast pakiet „Programy z Wyższej Półki” obejmuje:

  • „Akademia przyrody” – przyspieszony kurs dla tych, co nie mają czasu na studiowanie opasłych tomów literatury przyrodniczej,
  • „Akademia Przyrody JUNIOR” – indywidualne prowadzenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych przyrodniczo,
  • „Tylko dla Koneserów” – programy specjalistyczne (nurkowanie, lot balonem nad Biebrzą i Rospudą, fotosafari, przyroda nocą, psie zaprzęgi itp.).

Każda grupa ofertowa składa się z wielu programów do wyboru, np. w pakiecie „Przygoda z przyrodą i kulturą Biebrzy – wyprawy z przewodnikiem” można zamówić siedmiogodzinną wyprawę „Legendarne Czerwone Bagno – tropienia w rewirze wilków” lub czterogodzinną „Poranna Wyprawa na Łosia”.

Firma prowadzi i poleca jedynie wiodących w rankingu regionu kwaterodawców oraz przewodników. Gwarantuje tym samym rzetelną obsługę klienta i etyczne podejście do przyrody. Podejście takie stanowi naturalną motywację dla pozostałych usługodawców w regionie do nieustannego podwyższania standardu i kwalifikacji zawodowych.

Promocja

Firma posiada obszerną stronę internetową w języku polskim i angielskim, zawierającą oferowane spektrum usług, z możliwością bezpośredniej, internetowej rezerwacji. Zawiera też prezentację regionu łącznie z cyklicznie uaktualnianymi informacjami o zmieniającej się sytuacji przyrodniczej Biebrzy oraz o związanych z tą sytuacją atrakcjach turystycznych. Wartość promocyjną strony podnoszą „galerie zdjęć” znanych fotografików przyrody. Bardzo efektywną formą promocji regionu są rozsyłane cyklicznie do stałych klientów „Aktualności z Biebrzy”. Firma reklamuje się ponadto na wielu portalach turystycznych. Dodatkowo, pani prezes promuje firmę i dolinę Biebrzy na targach turystycznych w Polsce i za granicą. Z jej udziałem nagrano dotychczas ponad 100 programów telewizyjnych i radiowych. Firma obsługuje przyjazdy studyjne dziennikarzy oraz jest biznesowym partnerem wielu organizacji pozarządowych.