Dolina Liwca

Spływy kajakowe na rzece Liwiec organizowane przez Oddział PTTK w Węgrowie. Odcinek Wyszków (węgrowski) – Węgrów można przepłynąć w czasie 5-6 godzin. Oddział ten jest jednocześnie administratorem plaży nad rzeką Liwiec oraz ośrodka wypoczynkowego w Kamieńczyku nad Bugiem, położonego opodal ujścia rzeki Liwiec do Bugu.

Nazwa i adres

Dolina Liwca
Oddział PTTK, ul. Gdańska 2, 07-400 Węgrów, tel. 025/ 792-35-66

Historia i struktura działalności

Pierwszym krokiem do powstania zalewu na rzece Liwiec we wsi Krypy koło Węgrowa był projekt było w roku 2005 Porozumienie Miasta i Powiatu w sprawie realizacji Projektu, następnie we wrześniu 2005 r. został złożony wniosek o dofinansowanie Projektu w odpowiedzi na ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o naborze wniosków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionu. Dnia 9 maja 2006 r. decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania w ramach ZPORR 1.4 Rozwój turystyki i kultury, dnia 10 lipca 2006 r. została podpisana umowa na realizację projektu „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych”, a 6 września 2006 r. rozpoczęcie robót budowlanych w ramach realizacji Projektu.

Walory przyrodnicze terenu

Zbiornik wodny leżący we wsi Krypy jest największym akwenem na liczącej 126 km długości rzece Liwiec. W momencie oddania do eksploatacji (1973 r.) pojemność zbiornika wynosiła 159 tys. m sześc. W ciągu 32 lat eksploatacji akwen uległ znacznemu zamuleniu sięgającego miejscami 70%. W chwili obecnej z uwagi na zanieczyszczenie dna oraz brak niezbędnej infrastruktury zbiornik nie jest wykorzystywany do celów turystycznych i rekreacyjnych.

Charakterystyka Obszaru Natura 2000

Powierzchnia : 23646 ha
Kod obszaru : PLB140002

Dolina Liwca jest obszarem o powierzchni 23,6 tys. ha. Teren ten rozciąga się nad rzeką Liwiec, będącej dopływem Bugu. Rzeka Liwiec posiada urozmaicone brzegi – od wysokich skarp po płaskie mielizny, otwierające widok na rozległe, malowniczo położone łąki i pastwiska. Częściowo jest ona uregulowana, choć występują również odcinki o charakterze naturalnym, lokalnie w dolinie napotyka się na wtórne zabagnienia. Obszar doliny pokryty jest głównie przez łąki i pastwiska, nielicznie występują łęgi olchowe i olchowo-jesionowe oraz niewielkie skupiska lasów iglastych. Na terenie tym znajdują się także trzy kompleksy stawów rybnych. Dolina Liwca jest cenną ostoją ptaków wodno-błotnych, w której występuje, co najmniej 20 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi, są to m.in.: cyraneczka, cyranka, kulik wielki, rybitwa białowąsa, brodziec piskliwy, perkoz rdzawoszyi, rycyk czy ortolan. Jednakże dużym zagrożeniem tego regionu były przeprowadzane melioracje na początku lat 90-tych osuszające tereny lęgowe wielu gatunków ptaków.

Oferta turystyczna

Spływy kajakowe na rzece Liwiec organizowane przez Oddział PTTK w Węgrowie. Odcinek Wyszków (węgrowski) – Węgrów można przepłynąć w czasie 5-6 godzin. Oddział ten jest jednocześnie administratorem plaży nad rzeką Liwiec oraz ośrodka wypoczynkowego w Kamieńczyku nad Bugiem, położonego opodal ujścia rzeki Liwiec do Bugu.

Na terenie Gminy Liw znajduje się 8 obiektów agroturystycznych posiadających 73 miejsca noclegów w miejscowościach: Borzychy, Starawieś.

Promocja

Oferta jest promowana za pośrednictwem strony internetowej Oddziału, strony Zarządu Głównego PTTK, na Tagach turystycznych – za pośrednictwem stoisk Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.