VII. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

 

Publikacje Inspekcji Ochrony Środowiska na temat monitoringu przyrody: http://www.gios.gov.pl/artykuly/159/Publikacje-dot-monitoringu-przyrody

 

Podręczniki Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na temat sieci obszarów Natura 2000:

http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/2008/Wytyczne_i_poradniki

 

Zarządzanie obszarami Natura 2000. Postanowienia Artykułu 6 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EEC: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_pl.pdf

 

Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_pl.pdf

 

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny:

http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php

 

Plany gospodarowania wodami na obszarach polskich dorzeczy:

http://www.rdw.org.pl/materialy-metodyki-i-opracowania.html

 

Natura 2000 – niezbędnik urzędnika:

http://www.kp.org.pl/oon2000/obiekty/niezbednik_urzednika.pdf

 

Natura 2000 – niezbędnik leśnika:

http://www.kp.org.pl/oon2000/obiekty/niezbednik_lesnika.pdf

 

Ochrona przyrody przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Komentarz:

http://www.ekointerwencje.org.pl/upload/files/04c8a1d8f6d791.pdf

 

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące OOŚ:

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm

 

Dokument Komisji Europejskiej dotyczący relacji pomiędzy ramową dyrektywą wodną a dyrektywami ptasią i siedliskową:

http://www.natuurbeheer.nu/media/File/10-09-01%20Links%20between%20FAQ%5B1%5D.pdf

poprzedni rozdział | powrót do spisu treści