I. Podstawy prawne tworzenia sieci Natura 2000 w Polsce – wprowadzenie

Natura 2000 a turystyka > E-szkolenia > (E3) Podstawy prawne tworzenia sieci Natura 2000 > I. Podstawy prawne tworzenia sieci Natura 2000 w Polsce – wprowadzenie

Znajomość podstaw prawnych, zarówno powoływania obszarów Natura 2000, jak i gospodarowania na nich, jest potrzebna do ich skutecznej ochrony i niedopuszczania do degradacji ich walorów przyrodniczych.

Niniejsze e-szkolenie pozwoli przekonać się, że w świetle istniejącego prawa obszary Natura 2000 w Polsce (powołane formalnie aktami prawnymi, wyznaczone oficjalnie i proponowane do wyznaczenia) już teraz podlegają szeregowi chroniących je przepisów i zasad.

Na kolejnych stronach e-szkolenia będzie się można dowiedzieć, kto i w jaki sposób wytycza obszary Natura 2000 a także jaka może być rola społeczności lokalnych w zapewnieniu właściwej ochrony rozpoznanych walorów przyrodniczych tych obszarów. Dla turystyki istotne jest, w jaki sposób obszary te są chronione i na ile dozwolone jest ich wykorzystywanie jako atrakcji dla turystów odwiedzających takie obszary.

Kwestie związane z tworzeniem planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz zasady gospodarowania na nich są przedmiotem szkoleń E-6 i E-7.

powrót do spisu treści | następny rozdział

 

Znajomość podstaw prawnych, zarówno powoływania obszarów Natura 2000, jak i gospodarowania na nich, jest potrzebna do ich skutecznej ochrony i niedopuszczania do degradacji ich walorów przyrodniczych..

Niniejsze e-szkolenie pozwoli przekonać się, że w świetle istniejącego prawa obszary Natura 2000 w Polsce (powołane formalnie aktami prawnymi, wyznaczone oficjalnie i proponowane do wyznaczenia) już teraz podlegają szeregowi chroniących je przepisów i zasad.

Na kolejnych stronach e-szkolenia będzie się można dowiedzieć, kto i w jaki sposób wytycza obszary Natura 2000 a także jaka może być rola społeczności lokalnych w zapewnieniu właściwej ochrony rozpoznanych walorów przyrodniczych tych obszarów. Dla turystyki istotne jest, w jaki sposób obszary te są chronione i na ile dozwolone jest ich wykorzystywanie jako atrakcji dla turystów odwiedzających takie obszary.