I. Społeczeństwo obywatelskie – wprowadzenie

Natura 2000 a turystyka > E-szkolenia > (E11) Społeczeństwo obywatelskie > I. Społeczeństwo obywatelskie – wprowadzenie

E-szkolenie na temat społeczeństwa obywatelskiego uzupełnia serię e-szkoleń odnoszących się do sieci obszarów Natura 2000. Jego celem jest przede wszystkim dostarczenie szerokiej i opartej o podstawy prawne informacji nt. możliwego udziału społecznego (partycypacji społecznej), w rozstrzygnięciach dotyczących środowiska i jego ochrony. Obywatele i organizacje pozarządowe mogą wykorzystać zawarte w nim informacje do swych działań na rzecz ochrony wartości przyrodniczych obszarów sieci Natura 2000, czy do rozwiązywania konfliktów jakie czasami związane są z tymi obszarami.

Dodatkowo, poprzez informacje z tego e-szkolenia można poznać formy organizowania się obywateli do działań wspólnych, które mogą mieć również związek z siecią Natura 2000 – zarówno z powoływaniem tych obszarów i ich ochroną, jak i z gospodarowaniem w ich obrębie.

Treści niniejszego e-szkolenia wzbogacone są zamieszczonymi w Module informacyjnym „Podręcznik obywatela” przykładami różnych formularzy wykorzystywanych przy poszukiwaniu informacji o środowisku oraz wzorami różnych pism, jakie trzeba sporządzać przy aktywnym udziale społecznym w przewidzianych prawem procedurach.

Zawarte w treści niniejszego e-szkolenia informacje wraz z tym zestawem różnych pism traktować można jak swego rodzaju poradnik do działań społecznych związanych z siecią Natura 2000 i różnymi problemami środowiskowymi.

Podstawy prawne uwzględnione w niniejszym e-szkoleniu przedstawiono wg stanu na 28 lutego 2011 r.

powrót do spisu treści | następny rozdział