Uwarunkowania rozwoju turystyki w Europejskiej sieci obszarów Natura 2000 – podsumowanie szkoleń regionalnych

Natura 2000 a turystyka > Publikacje > Uwarunkowania rozwoju turystyki w Europejskiej sieci obszarów Natura 2000 – podsumowanie szkoleń regionalnych

Instytut na rzecz Ekorozwoju zorganizował cykl ogólnopolskich szkoleń dla sektora turystycznego pt.: „Uwarunkowania rozwoju turystyki w Europejskiej sieci obszarów Natura 2000”. Cykl odbył się w ramach w ramach programu edukacyjnego pt. „Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju” realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szkolenia odbyły się w Olsztynie (03.11.2009 r.), Kielcach (17.11.2009 r.), Poznaniu (24.11.2009 r.) i Wrocławiu (19.01.2010 r.)

Głównym celem tych jednodniowych spotkań było budowanie pozytywnych relacji między turystyką a nową formą ochrony przyrody, jaką jest Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. Uczestnicy szkoleń mieli możliwość nabycia podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu sieci obszarów Natura 2000 oraz o zasadach ich turystycznego użytkowania.

Spotkania były podzielone na trzy części. Na początku wystąpili prelegenci z InE, którzy przedstawili najważniejsze informacje dotyczące sieci Natur 2000, jej udostępnienia dla celów turystycznych i oceny oddziaływania na środowisko. Ważnym punktem było spojrzenie na stanowisko, jakie przyjęła Unia wobec rozwoju zrównoważonej turystyki. Ponadto do elementów informacyjnych należało przedstawienie portalu internetowego „Natura 2000 a turystyka” i organizowanego za jego pomocą konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”. Druga część szkoleń poświęcona była na prezentacje przedstawicieli każdego z czterech regionów, a następnie odbywała się ogólna dyskusja kończąca wszystkie szkolenia. Część każdego ze spotkań poświęcona była omówieniu praktyki integrowania ochrony przyrody i turystyki, a także odnosiła się do tematach związanych z:

  • produktem turystycznym budowanym na bazie atrakcyjności turystycznej obszarów Natura 2000;
  • promocją proekologicznych form turystyki realizowanych na obszarach Natura 2000;
  • szansami i barierami rozwoju turystyki zrównoważonej wynikających z wymogów ochronnych.

W szkoleniach łącznie wzięło udział 180 osób będących przedstawicielami regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, uczelni, władz samorządowych oraz pozarządowych organizacji działających w zakresie rozwoju turystyki, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

 

PODSUMOWANIE SZKOLEŃ REGIONALNYCH

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI W EUROPEJSKIEJ SIECI OBSZARÓW NATURA 2000

 

Spis treści:

  1. Sieć Natura 2000
  2. Turystyka przyjazna środowisku
  3. Oceny oddziaływania na środowisko
  4. Unia Europejska
  5. Prezentacje regionalne

 

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Warszawa 2010

 

<fieldset> <legend><strong>TYTUŁ</strong></legend> <p><strong>RODZAJ </strong></p> <p>Autorzy:</p> <p><strong>NAZWISKO</strong></p> <p>Warszawa 2011</p> </fieldset>