Kontakt

 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Adres:

ul. Nabielaka 15, lok. 1

00-743 Warszawa

tel. +48 +22 8510402, -03, -04

fax +48 +22 8510400

e-mail: ine@ine-isd.org.pl

 

Redaktor portalu: Katarzyna Dmochowska, k.dmochowska@ine-isd.org.pl