UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA!Zakończył się 1 etap konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”.


Teraz szkoły przesyłają do Instytutu na rzecz Ekorozwoju Karty zgłoszenia uczestników 2 etapu. Każde przychodzące do nas zgłoszenie jest potwierdzane automatycznym zawiadomieniem zawierającym m.in. listę zgłoszonych uczniów. Jeżeli nie otrzymaliście Państwo takiego zawiadomienia lub budzi ono jakiekolwiek wątpliwości, prosimy je zgłosić na adres t.lubaszewska@ine-isd.org.pl (do 5 stycznia 2010 roku!).


Zgodnie z regulaminem wiążąca lista uczestników 2 etapu konkursu ukaże się na portalu „Natura 2000 a turystyka” w dniu 9 stycznia 2010 roku.

Na opracowanie i przysłanie prac konkursowych uczestnicy 2 etapu mają czas do 9 kwietnia 2010 r.

Życzymy powodzenia!